MONOGRAFIE MIAST POMORZA
Stron: | 1 | 2 |
DZIEJE GMINY SIERAKOWICE, praca zbiorowa pod red. prof. dr. hab. Andrzeja Grotha
  MONOGRAFIE MIAST POMORZA
31.50 zł
Wydanie I 2008, format B5, s. 480, 60 il. cz.-b. w tekście, 50 il. barwnych na wkładkach, 3 mapy na wklejkach, opr. twarda, płótno + obwoluta

Nakład wyczerpany

ISBN 978-83-7528-017-3

Pierwsza monografią Sierakowic i okolic, obejmującą ich dzieje od wczesnego średniowiecza po rok 1989.
Jest dziełem opracowanym przez zespół badaczy gdańskiego środowiska naukowego – profesorów: Klemensa Bruskiego (średniowieczne dzieje Pomorza), Andrzeja Grotha (dzieje gospodarcze Prus Królewskich), Andrzeja Romanowa (historia XIX w.), Józefa Borzyszkowskiego (historia i kultura Kaszubów i Pomorza XIX i XX w.), Bolesława Hajduka (druga wojna światowa oraz hitlerowska polityka represji i ekstreminacji wobec ludności polskiej) i Eugeniusza Koko (historia PRL-u) oraz Jerzego Szukalskiego (geografia Pomorza).
Książkę wzbogacają liczne ryciny, mapy i fotografie barwne, a także bibliografia (źródła rękopiśmienne i drukowane, literatura) oraz indeks nazwisk.
Dodaj do koszyka
HISTORIA ELBLĄGA TOM VI BIBLIOGRAFIA, praca zbiorowa pod red. Andrzeja Grotha
  MONOGRAFIE MIAST POMORZA
26.25 zł
Wydanie I 2006, format B5, s. 299, opr. całe płótno+obwoluta foliowana

ISBN 83-89091-75-5

Niniejsza bibliografia jest ostatnią częścią wielotomowej syntezy dziejów miasta. Rejestruje publikacje zawierające dorobek badań i dociekań naukowych oraz zjawisk życia naukowego, gospodarczego i kulturalnego, niezależnie od miejsca ich wydania.
Zasięg chronologiczny obejmuje okres od czasu opublikowania pierwszego odnotowanego wydawnictwa aż po rok 2000. Opracowanie uwzględnia piśmiennictwo polskie i zagraniczne, wśród którego przeważają druki w języku niemieckim.
Zasięg wydawniczy obejmuje publikacje ciągłe, zwarte, druki samoistne (książki, czasopisma, ulotki), artykuły z czasopism oraz recenzje.
W opisach uwzględniono twórców lub współtwórców, tłumaczy, wydawców, ilustratorów.
Dodaj do koszyka
HISTORIA ELBLĄGA KALENDARIUM. Suplement do tomu V, oprac. Bożena Janikowska
  MONOGRAFIE MIAST POMORZA
26.25 zł
Wydanie I 2005, format B5, s. 269, opr. całe płótno +obwoluta foliowana

ISBN 83-89091-61-5

Suplement. Kalendarium miasta obejmujące okres od 1 czerwca 1975 do 31 grudnia 2000 roku. Uwzględnia ważniejsze i charakterystyczne wydarzenia z dziedziny polityki, gospodarki, kultury, życia społecznego i religijnego Elbląga.
Dodaj do koszyka
HISTORIA ELBLĄGA TOM V CZ. 2, praca zbiorowa pod red. Andrzeja Grotha
  MONOGRAFIE MIAST POMORZA
26.00 zł
Wydanie I 2005, format B5, s. 368, 56 il. cz.-b. na wkł., 21 il. barwne na wkł., plan na wklejce, opr. całe płótno+obwoluta foliowana

ISBN 83-89091-60-7

Część 2 tomu V Historii Elbląga zamyka okres objęty tymże tomem (1945-1975). Jest dziełem historyków elbląskich i toruńskich. Obejmuje: życie społeczne Elbląga, życie religijne, rozwój przestrzenny i budownictwo Elbląga, a także prezentuje miasto jako ośrodek kulturotwórczy.
Dodaj do koszyka
HISTORIA ELBLĄGA TOM V CZ. 1, praca zbiorowa pod red. Andrzeja Grotha
  MONOGRAFIE MIAST POMORZA
25.20 zł
Wydanie I 2006, format B5, s. 337, 48 il. cz.-b. na wkł., opr. całe płótno+ob-
woluta foliowana

ISBN 83-89091-59-3

Lata 1945-1971. Zajęcie Elbląga przez Armię Czerwoną, problemy narodowościowe, krzepnięcie rządów PZPR, problemy ekonomiczne, przełom październikowy, przemysł i handel, Elbląski Grudzień 70.
Dodaj do koszyka
HISTORIA ELBLĄGA TOM IV, praca zbiorowa pod red. Andrzeja Grotha
  MONOGRAFIE MIAST POMORZA
28.35 zł
Wydanie I 2002, format B5, s. 310, 60 il. cz.-b. na wkładce, 22 il. barwne na wkładce, mapa pod opaską, opr. całe płótno+obwoluta foliowana

ISBN 83-89091-05-4

Lata 1918-1945. Obszar i ludność, ustrój i władze miasta, życie polityczne, rozwój przemysłu i rzemiosła, struktura społeczno-zawodowa ludności, handel, komunikacja i port elbląski, oświata i kultura, życie codzienne i religijne, miejska zieleń, architektura, rzeźba i malarstwo; hitleryzacja Elbląga, warunki gospodarczego rozwoju, przygotowania do wojny, Elbląg w okresie II wojny światowej.
Dodaj do koszyka
HISTORIA ELBLĄGA TOM III CZ. 2, praca zbiorowa pod red. Andrzeja Grotha
  MONOGRAFIE MIAST POMORZA
27.41 zł
Wydanie I 2001, format B5, s. 348, il. 29 cz.-b. + 29 barwnych, opr. całe płótno + obwoluta foliowana

ISBN 83-87291-96-X

Lata 1851-1920. Ustrój i władze miasta, obszar i ludność, przemysł i rzemiosło, komunikacja i handel, finanse i gospodarka komunalna, oświata i kultura, życie społeczno-polityczne i religijne, zmiany urbanistyczne w obrębie dawnych fortyfikacji i poza dawnymi obwałowaniami, architektura, sztuka.
Dodaj do koszyka
HISTORIA ELBLĄGA TOM III CZ. 1, praca zbiorowa pod red. Andrzej Grotha
  MONOGRAFIE MIAST POMORZA
26.25 zł
Wydanie I 2000, format B5, s. 340, il. 50 cz.-b. + 30 barwnych, opr. całe płótno + obwoluta foliowana

ISBN 83-87291-59-5

Lata 1772-1850. W wirze wielkiej polityki – Elbląg w państwie pomorskim, wojny napoleońskie, ustrój i zmiany demograficzne, port i żegluga, handel i wytwórczość, życie codzienne, życie religijne, komunikacja, finanse i gospodarka komunalna, warunki bytowe, architektura, sztuka.
Dodaj do koszyka
HISTORIA PUCKA, praca zbiorowa pod red. Andrzeja Grotha
  MONOGRAFIE MIAST POMORZA
23.10 zł
Wydanie I 1998, format B5, s. 360, 20 il w tekście + 24 il. barwne, 47 il. cz.-b. (na wkł.), opr. całe płótno
+ obwoluta foliowana

Nakład wyczerpany

ISBN 83-87-291-30-7

Dzieje miasta od pradziejów do czasów najnowszych. Wczesnośredniowieczny port i czasy krzyżackie. Królewskie starostwo, rozwój przestrzenny, ustrój, gospodarka, administracja kościelna i kultura. Pod pruskim panowaniem – władze miasta, komunikacja, ludność, życie gospodarcze, ochrona zdrowia, oświata, życie religijne i społeczno-polityczne. Puck w czasach II Rzeczypospolitej. Rządy hitlerowskie i komunistyczne. Przemiany polityczne i społeczno-gospodarcze po 1989 roku. Książka wzbogacona licznymi ilustracjami.
Dodaj do koszyka
HISTORIA ELBLĄGA TOM II CZ. 2, praca zbiorowa pod red. Andrzeja Grotha
  MONOGRAFIE MIAST POMORZA
26.25 zł
Wydanie I 1997, format B5, s. 342 + wkładka il. 47 cz.-b. i 28 barwnych, mapki, tabele, opr. całe płótno+obwoluta foliowana

ISBN 83-87291-12-9

Lata 1626-1772. Losy polityczne miasta do I rozbioru – zajęcie Elbląga przez Szwedów w 1629 r., czas „potopu”, lata po pokoju oliwskim, okupacja brandenburska i kwaterowanie obcych wojsk, zmiany terytorialne i demograficzne, regres handlu, szkolnictwo i oświata w okresie baroku i oświecenia, sztuka, literatura, muzyka, teatr, życie codzienne.
Dodaj do koszyka
Stron: | 1 | 2 |