W PRZYGOTOWANIU
SOPUCH Kazimierz. Dziennik pokładowy. Lata osiemdziesiąte  Cena: 0.00 zł
Wydanie I 2017, format A5, s. 318, opr. karton + folia, nakład 300 egz.

ISBN 978-83-7528-150-7

Dziennik pokładowy. Lata osiemdziesiąte, to trzecia część dziennika Kazimierza Sopucha, w której opisuje lata burzliwe, pełne buntu klasy robotniczej i inteligencji, skupionej głównie naj­pierw w Komitecie Obrony Robotników, a następnie w powstałej w 1980 r. „Solidarności”. Ruch ten porwał ogromne rzesze ludzi, wyzwolił entuzjazm w narodzie. Władza komunistyczna nie mogła tego wydarzenia zlekceważyć, choć próbowała wszelkimi znanymi sobie środkami je pomniejszyć, oczernić przywódców, by w końcu, nie mogąc opanować i pokonać tego ruchu, który objął cały kraj i obudził nadzieję w krajach tzw. demokracji ludowej, wysłała przeciwko niemu wszystkie siły, jakimi wtedy dysponowała, a gdy i to nie pomogło, ówczesny „wódz narodu”, generał Jaruzelski, bojąc się swoich mocodawców z Moskwy, ogłosił „stan wojenny”. Polała się krew Polaków, zapełniły się więzienia i tzw. „internaty”, gdzie umieszczano przywódców Ruchu, a Lecha Wałęsę odosobniono w Arłamowie, by go próbować złamać. Wszyscy oni zdali egzamin, pokazali siłę ducha w walce przeciwko zdraj­com narodu, by w końcu doprowadzić do ugody, podjętej przy Okrągłym Stole. Wydarzenie niebywałe w dziejach Polski, bo oto walczące przeciwko sobie strony usiadły przy wspólnym stole i patrząc sobie w oczy zawarły ugodę.


« powrót
Ilość