W PRZYGOTOWANIU
CHINY W OCZACH POLAKÓW DO XX WIEKU. PAŃSTWO - SPOŁECZEŃSTWO - KULTURA. Praca zbiorowa pod red. Józefa Włodarskiego  Cena: 0.00 zł
Wydanie II (uzupełnione) 2014, format A5, s. ok. 270, il. 50 cz.-b., opr. karton+folia

ISBN 978-83-7528-123-1

Książka przedstawiająca oddziaływanie cywilizacji chińskiej na ziemie polskie w II tysiącleciu naszej ery, od momentu powstania Państwa Polskiego w X wieku aż do utraty niepodległości w XVIII stuleciu. W omawianym okresie można prześledzić przyswajanie przez mieszkańców Polski zdobyczy cywilizacji chińskiej. W opracowaniu wykorzystano pamiętniki, opisy podróży, sprawozdania z misji, relacje. Inną grupę źródeł stanowią akty normatywne, w tym taryfy celne, listy monarchów, przywileje, inwentarze dworu królewskiego, magnatów, kupców itp.


« powrót
Ilość