WSPOMNIENIA I BIOGRAFIE
Sobierajska-Nierzwicka Halina, NA HOLOWNIKU ''KONRAD''  Cena: 15.00 zł
Wydanie I, format A5, s. 72, opr. karton+ folia

ISBN 978-83-7528-121-7

Książka wspomnieniowa dotycząca pracy autorki na holowniku ss. „Konrad” w 1953 r. Halina Sobierajska po wojnie w 1949 r. została przyjęta jako pierwsza kobieta w Polsce do Państwowej Szkoły Morskiej w Szczecinie.
W oparciu o zachowane w pamięci wspomnienia i zapisy w notatkach omawia sprawy związane z technicznym wyposażeniem tego holownika – jednostki przeznaczonej do przemieszczania drag, szaland i innego sprzętu czerpalniczo-pogłębiarskiego do bagrowania na morzu, zatoce lub kanale portowym.
Wiele mniejsca poświęca także charakterystyce załogi i zdarzeń związanych z pracą na tej jednostce.


« powrót
Ilość