SERIA: Z KRESÓW
Ryszard Kozicki Świadkowie. Tom I Ziemie Odzyskane  Cena: 16.00 zł
Wydanie I, A5 zmodyf., ok. 144 s., oprawa: karton + folia

ISBN 978-83-7528-103-3

Powieść, której akcja powstała na podstawie opowiadań świadków – uczestników powojennych wydarzeń toczących się na tzw. Ziemiach Odzyskanych, w powiatowym mieście na Pomorzu w Lęborku i okolicznych obszarach rolniczych zasiedlonych ludnością wypędzoną z Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej.
Ukazuje losy zwykłych ludzi – ich przeżycia, cierpienia i radości oraz zmagania z ówczesną władzą – radziecką służbą bezpieczeństwa NKWD, Urzędem Bezpieczeństwa, Milicją Obywatelską i PZPR Polski Ludowej – organom podporządkowanym Moskwie.


« powrót
Ilość