SERIA: Z KRESÓW
Zbigniew Adrjański POLESIA CZAR. WSPOMNIENIA, GAWĘDY, OPOWIEŚCI  Cena: 10.00 zł
Wydanie I 2013, format A5 zmodyf., 133 s., 21 il. cz-b. i 8 barwnych
ISBN 978-83-7528-097-5

Książka ma charakter osobistych wspomnień związanych z rodziną Adrjańskich – babcią pisarza, matką, ojcem, kuzynem, znajomymi. Zdarzenia rozgrywają się na tle zapomnianego już krajobrazu: rzek, rozlewisk, bagien, błot, mokradeł, wiosek, przysiółków, rybackich kureni Polesia, wśród którego przewijają się ludzie tamtych okolic tworzący narodowościowo-wyznaniową mozaikę: Polacy, Rosjanie, Ukraińcy, Tatarzy.
Adrjański – gawędziarz ze swadą opowiada o zasłyszanych zdarzeniach, prawdziwych, a także stworzonych przez siebie dotyczących Polesia oraz nadbużańskiej krainy Podlasia.
Sporo tych niesamowitych opowieści czyta się z przyjemnością i zaciekawieniem. Wartość książki podnoszą liczne reprodukcje zdjęć i obrazów rodzinnych. Są też nuty i słowa popularnego tanga „Polesia czar”.


« powrót
Ilość