Z GDAŃSKIEJ KOLEKCJI 1000-LECIA
SAMP Jerzy, Gdańsk w baśniowej szacie  Cena: 30.00 zł
Wydanie I Gdańsk 2012
Format A4 zmodyf., str. 148 oraz 10 il. barwnych całostronicowych, przerywniki i inicjały autorstwa Wawrzyńca Sampa, oprawa twarda całopapierowa + lakier
ISBN 978-83-7528-085-2

Książka pt. Gdańsk w baśniowej szacie jest najnowszym zbiorem, na który składa się ponad sześćdziesiąt tekstów autorskich Jerzego Sampa. Zostały one napisane w konwencji baśniowej, co nie przeszkadza im pełnić funkcję dydaktyczną. Każdy z utworów poświęcony został jakiemuś konkretnemu miejscu w Gdańsku lub bliskiej okolicy Śródmieścia. Dotyczy to również jego zabytkowych budowli, przedmiotów, postaci, wydarzeń oraz osobliwości. Większość z nich po raz pierwszy doczekała się w niniejszej książce swego literackiego wizerunku, ponieważ dotyczą one spraw mało, a niekiedy w ogóle nieznanych. Konfabulacja zaś przeprowadzona została wedle hanzeatyckiego kodu, który stanowi swoisty wyróżnik tego właśnie kręgu podań. Na tak rozumiany wizerunek miasta składa się panorama tematów od czasów przedchrześcijańskich, aż po naszą rzeczywistość. Wiek zaś odbiorcy tej książki nie ma tu większego znaczenia.


« powrót
Ilość