INNE
MEDIA, BIZNES, KULTURA. Tom II. Praca zbiorowa pod redakcją Jana Krefta i Roberta Stopikowskiego  Cena: 29.70 zł
Format B5, s. 316, oprawa kartonowa foliowana, cena 29,70 zł
ISBN 978-83-7528-074-6

Książka ukazująca dorobek konferencji naukowej zorganizowanej w Uniwersytecie Gdańskim w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa z udziałem teoretyków i praktyków, ludzi mediów, z mediami związanych profesjonalnie i okazjonalnie – zainteresowanych jak najlepszym standardem medialnego przekazu.
Media-biznes-kultura składa się z 36 artykułów i rozpraw autorów z licznych polskich ośrodków akademickich i badawczych – ukazujących różne aspekty relacji pomiędzy gospodarką, polityką i kulturą.
Materiały te redaktorzy zgrupowali w czterech sekcjach tematycznych, a mianowicie: I – Język nowych i starych mediów, II – Etyka i prawo, III – Media na rynkach produktów, usług i idei, IV – Ewolucja mediów a cele społeczne, kulturowe i polityczne.
Książka adresowana jest do środowiska naukowego, pracowników mediów oraz firm i instytucji utrzymujących z mediami stałe lub okazjonalne relacje.


« powrót
Ilość