Stron: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ... | 19 |
Januszajtis Andrzej GDAŃSKIE SPICHLERZE, PIĘKNO ZAPOMNIANE
  Z GDAŃSKIEJ KOLEKCJI 1000-LECIA
15.00 zł
Wydanie I 2011, format 15x15 cm, 48 s., 19 il. cz.-b. + 30 il. barwnych, oprawa broszurowa foliowana

ISBN 978-83-7528-080-7

Najnowsza publikacja znawcy i miłośnika Gdańska składa się z dwóch części. We wstępie autor przedstawia historię gdańskiej dzielnicy Spichlerze, przekazuje opisy, świadczące o jego historycznym pięknie i znaczeniu jako niezwykle cennej części światowego dziedzictwa. Poddaje zarazem krytyce najnowsze wizje architektoniczne, brutalnie kontrastujące z pięknie odbudowanym Długim Pobrzeżem po drugiej stronie Motławy. Uzupełnieniem tekstu są 3 mapki i 16 ilustracji.
Część albumowa, złożona z 30 archiwalnych zdjęć, wzbogaconych podpisami, pozwala się naocznie zapoznać z niezwykłą urodą gdańskich spichlerzy - tych na pozór czysto użytkowych budowli, w większości zniszczonych w ostatniej wojnie, z których tylko część dotąd odtworzono. Szczególną wartość mają niepokazywane dotąd zdjęcia kolorowe; spichlerze wydają się na nich po prostu bajkowe. Albumik można polecić każdemu miłośnikowi historycznego piękna Gdańska.
Dodaj do koszyka
KOZICKI Ryszard, Wrzeciono czasu
  POEZJA
15.00 zł
Wydanie I 2016, format A5 zmodyf., s. 63, oprawa karton + folia

ISBN 978-83-7528-139-2

Tomik poetycki. Są to wiersze mówiące o życiu, czasie i przemijaniu, próbują zmierzyć się z prawdą o człowieku, jego instynktach władzy, chciwości, pożądania, ale również o niespełnionych marzeniach, o nieodwracalności życiowych zdarzeń, o przeczuciach...
Dodaj do koszyka
Koch Franz WOJENNE LOSY NIEMCA I POLKI Z GDAŃSKA Tłum. z j. niemieckiego Henryk Kleinzeller
  WSPOMNIENIA I BIOGRAFIE
23.10 zł
Wydanie I 2010, format A5, s. ok. 150, opr. karton + folia

ISBN 978-83-7528-054-8

Nakład wyczerpany


Dwujęzyczna (polsko - niemiecka) książka wspomnieniowa o przeżyciach dorastających dzieci – Niemca i Polki w Gdańsku, w ich „małej ojczyźnie”, z której musieli uciekać w wyniku wojennych zniszczeń.

Po latach Franz, narrator pierwszej części książki, mieszkający w Berlinie, odwiedza Gdańsk i znajome ulice. Konfrontuje wspomnienia z dzieciństwa z rzeczywistością Polski lat 70. Spotyka Klarę, między ich rodzinami zaczynają budować się więzy.
W drugiej części Klara, ze swojego punktu widzenia opisuje lata wojenne.
Dodaj do koszyka
MEDIA, BIZNES, KULTURA. Tom II. Praca zbiorowa pod redakcją Jana Krefta i Roberta Stopikowskiego
  INNE
29.70 zł
Format B5, s. 316, oprawa kartonowa foliowana, cena 29,70 zł
ISBN 978-83-7528-074-6

Książka ukazująca dorobek konferencji naukowej zorganizowanej w Uniwersytecie Gdańskim w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa z udziałem teoretyków i praktyków, ludzi mediów, z mediami związanych profesjonalnie i okazjonalnie – zainteresowanych jak najlepszym standardem medialnego przekazu.
Media-biznes-kultura składa się z 36 artykułów i rozpraw autorów z licznych polskich ośrodków akademickich i badawczych – ukazujących różne aspekty relacji pomiędzy gospodarką, polityką i kulturą.
Materiały te redaktorzy zgrupowali w czterech sekcjach tematycznych, a mianowicie: I – Język nowych i starych mediów, II – Etyka i prawo, III – Media na rynkach produktów, usług i idei, IV – Ewolucja mediów a cele społeczne, kulturowe i polityczne.
Książka adresowana jest do środowiska naukowego, pracowników mediów oraz firm i instytucji utrzymujących z mediami stałe lub okazjonalne relacje.
Dodaj do koszyka
MEDIA-BIZNES-KULTURA. Tom III. Praca zbiorowa pod redakcją Jana Krefta i Roberta Stopikowskiego
  INNE
17.60 zł
Wydanie I Gdańsk, 2012
Format B5, s. 100, oprawa kartonowa foliowana
ISBN 978-83-7528-084-5

Media-biznes-kultura (tom III) prezentuje ciąg dalszy materiałów z konferencji naukowej zorganizowanej na Uniwersytecie Gdańskim przez Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa, w której udział wzięli teoretycy i praktycy – ludzie mediów.
W tomie tym materiały zgrupowano w trzech rozdziałach:
I Współczesne i historyczne uwarunkowania polskiego rynku medialnego;
II Kulturowe uwarunkowania współczesnego rynku mediów;
III Ewolucja mediów a cele społeczne i kulturowe
Książka adresowana jest do środowiska naukowego, studentów, pracowników mediów oraz firm i instytucji związanych z mediami.
Dodaj do koszyka
RYŚ Anna, Kamienie szlachetne w literaturze starożytnej Grecji i Rzymu
  HISTORIA
25.80 zł
Wydanie I 2013, format A5, s. 182, 7 il. barwnych na wkładce, opr. karton + folia

ISBN 978-83-7528-108-8

Książka poświęcona jest funkcjonowaniu kamieni szlachetnych w kulturze epoki antycznej. Problem przedstawiony został w oparciu o źródła z zakresu literatury fachowej (np. Teofrast, Pliniusz Starszy) oraz literatury pięknej (np. Homer i późniejsza epika, elegicy i satyrycy rzymscy, proza fabularna). Ukazano estetyczne upodobanie Greków i Rzymian w dziedzinie ozdób sporządzanych z cennych kamieni, które postrzegano jako symbol bogactwa, prestiżu i luksusu. W książce znalazły się ponadto kwestie dotyczące poszczególnych sławnych, mitologicznych i historycznych, klejnotów antyku - m.in. naszyjnika Harmonii (znanego też jako naszyjnik Erifyle), pierścienia tyrana Polikratesa i pereł Kleopatry.
Dodaj do koszyka
Stanisława Górnikiewicz-Kurowska, LWY Z WESTERPLATTE
  HISTORIA
28.50 zł
Wydanie III 2010 poprawione i uzupełnione, format A5, s. 373, opr. karton + folia, il. cz.-b. na wklejce

ISBN 978-83-7528-060-9

Zbiór wspomnień i relacji kilkudziesięciu westerplatczyków o ich walce w obronie Wojskowej Składnicy Tranzytowej we wrześniu 1939 r., o ich trudnych latach w niewoli i niezwykle ciekawych losach powojennych. O nieżyjących już ''lwach z Westerplatte'' mówią też rodziny i ich najbliżsi znajomi.
Dzięki wytrwałej wieloletniej pracy Autorka opisuje losy całej załogi od dowódcy, majora, do szeregowca - liczącej 206 obrońców, na bazie zachowanych dokumentów.
Pełną listę załogi WST Westerplatte zamieszczono z podziałem na oficerów, poległych na Westerplatte, zmarłych w czasie okupacji, zmarłych po wojnie, żyjących do momentu wydania książki oraz tych, których losy są nieznane.
Dodaj do koszyka
Zbigniew Jujka Z LATARNIĄ W TLE
  INNE
10.00 zł
Wydanie I 2011, format 15x15 cm, s. ok. 120, oprawa broszurowa foliowana
ISBN 978-83-7528-073-9

Ponad setka rysunków znanego humorysty, który pokazał, że na temat latarni morskich można, a nawet trzeba żartować.
Obiektem dowcipów są zresztą nie same budowle, tylko ludzie i ich zachowania - często nonsensowne, zaskakujące, a nawet dramatyczne, lecz zawsze śmieszne.
Żarty zawarte w tej książeczce poprzedza krótki tekst pt. Te śmieszne latarnie pióra Andrzeja Januszajtisa, wielkiego znawcy i miłośnika zabytków Gdańska.
Dodaj do koszyka
Zwarra Brunon, WSPOMNIENIA GDAŃSKIEGO BÓWKI, t. II.
  WSPOMNIENIA I BIOGRAFIE
14.00 zł
Wydanie II 2001, format A5 (14,5 x 20,5 cm), s. 182 + 33 il. cz.-b., oprawa karton + folia

ISBN 83-87291-54-4

Nakład wyczerpany

BRUNON ZWARRA kontynuuje opartą na autopsji i dokumentach opowieść, której początek, obejmujący dzieciństwo i młodość autora w latach międzywojennych w Wolnym Mieście Gdańsku, zawiera tom I wspomnień.
W tomie II poznajemy dalsze dzieje Zwarry - aresztowanie w Gdyni we wrześniu 1939 roku i pobyt w obozach koncentracyjnych Stutthof i Sachsenhausen, do zwolnienia w 1942 roku.
W obozach tych znalazło się wielu Polaków z Gdańska, których hitlerowcy prześladowali w szczególny sposób za ich polskość. Autor opowiada o swojej próbie przetrwania w nieludzkich warunkach, o zachowaniu godności i pomocy współwięźniom różnych narodowości.
Przybliża ogrom cierpień tysięcy ludzi, ofiar hitlerowskiego terroru.
W 1997 r. pięciotomowy cykl: ''Wspomnienia gdańskiego bówki'' otrzymał Nagrodę Literacką Bibliotekarzy Gdańskich Pro Libro Legendo
Dodaj do koszyka
Zwarra Brunon, WSPOMNIENIA GDAŃSKIEGO BÓWKI, t. III.
  WSPOMNIENIA I BIOGRAFIE
15.00 zł
Wydanie II 2001, format A5, s. 178 + 30 il. cz.-b., oprawa karton + folia

ISBN 83-87291-73-0
Nakład wyczerpany
Tom III wspomnień zawiera dalsze dzieje Autora, tj. od czasu opuszczenia obozu Sachsenhausen do wyzwolenia Gdańska. Samego wyzwolenia nie oglądamy oczami Autora, gdyż przeczekał on trudne dla miasta dni na kaszubskiej wsi u krewnych. Jednakże świadectwo o życiu codziennym w Gdańsku podczas wojny jest ważne, gdyż potwierdza fakty historyczne. Widzimy smutny obraz miasta w okresie panowania niemieckich porządków, całkowicie uzależnionych od potrzeb wojennych. Odczuwamy grozę położenia miejscowych Polaków - więzionych, deportowanych, zubożonych, zmuszanych do podpisywania niemieckich list narodowościowych i niejednokrotnie przemocą wcielanych do Wehrmachtu. Jesteśmy świadkami stopniowego upadku machiny hitlerowskiej w tym mieście.
Dodaj do koszyka
Stron: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ... | 19 |