Stron: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ... | 19 |
Bursztyn w dawnej Polsce. Antologia 1534-1900. Wybór i opracowanie Joanna Popiołek
  HISTORIA
22.00 zł
Wydanie II, s. 224, 29 il. cz.-b., opr. karton + folia
ISBN 978-83-7528-070-8

Bursztyn od zarania dziejów stanowił przedmiot szczególnego zainteresowania. Był odmienny od innych „kamieni”, nie wywierał wrażenia chłodu przy dotknięciu, palił się, wydzielając wonny dym, zawierał zatopione wewnątrz drobne owady i fragmenty roślin. Dawał się obrabiać, występował w rozmaitych odmianach barwnych i w dodatku przez stulecia intrygował zagadką swojego pochodzenia. Nic dziwnego, że stał się przedmiotem badań i spekulacji różnych uczonych. W dawnej literaturze naukowej i popularnej znajduje się wiele opracowań lub tylko wzmianek o bursztynie, które dokumentują to wielowiekowe zainteresowanie. Z poglądami dawnych autorów, rozproszonymi po książkach i czasopismach, niełatwo się zapoznać bez dużego nakładu starań i czasu.
Książka niniejsza ma między innymi za zadanie ułatwić poznanie i zrozumienie oryginalnych materiałów źródłowych poprzez ich udostępnienie i opracowanie.
Dodaj do koszyka
 
CHINY W OCZACH POLAKÓW DO XX WIEKU. PAŃSTWO - SPOŁECZEŃSTWO - KULTURA. Praca zbiorowa pod red. Józefa Włodarskiego
  W PRZYGOTOWANIU
0.00 zł
Wydanie II (uzupełnione) 2014, format A5, s. ok. 270, il. 50 cz.-b., opr. karton+folia

ISBN 978-83-7528-123-1

Książka przedstawiająca oddziaływanie cywilizacji chińskiej na ziemie polskie w II tysiącleciu naszej ery, od momentu powstania Państwa Polskiego w X wieku aż do utraty niepodległości w XVIII stuleciu. W omawianym okresie można prześledzić przyswajanie przez mieszkańców Polski zdobyczy cywilizacji chińskiej. W opracowaniu wykorzystano pamiętniki, opisy podróży, sprawozdania z misji, relacje. Inną grupę źródeł stanowią akty normatywne, w tym taryfy celne, listy monarchów, przywileje, inwentarze dworu królewskiego, magnatów, kupców itp.
Dodaj do koszyka
Drążkiewicz Jerzy Wojciech, PORTOWE BUDOWLE HYDROTECHNICZNE
  LITERATURA FACHOWA MORSKA
25.00 zł
Wydanie I, format B5, s. 158, w tym 51 fot. barwnych, 56 rysunków cz.-b. (w tym 6 wklejek), oprawa karton + folia

ISBN 978-83-7528-113-2

W monografii przedstawiono awarie dalb, ich odbudowę wynikającą z konieczności przywrócenia funkcjonowania. Obok informacji o samych dalbach, przyczynach ich uszkodzeń i niekiedy sposobu ich odbudowy uwzględniono także wiadomości związane z funkcjonowaniem dalb w określonych warunkach lub w zespole innych budowli hydrotechnicznych, ukazując dość złożony charakter funkcjonalny morskich budowli hydrotechnicznych w polskich portach – Porcie Gdańskim, Porcie Północnym, na torze wodnym Szczecin–Świnoujście.
Dodaj do koszyka
Dudziński Andrzej – JAMESTOWN. NOWA POLSKA
  POWIEŚCI
18.00 zł
format A5, s. 163, 18 il. cz.-b., opr. karton + folia
ISBN 978-83-7528-066-1

Pisarz, scenarzysta i dziennikarz, podjął próbę rekonstrukcji wydarzeń historycznych sprzed ponad 400 lat nad brzegiem Zatoki Chesapeake w amerykańskiej Wirginii.
Do pierwszej kolonii brytyjskiej w Ameryce przypływają polscy rzemieślnicy z Pomorza – korabnicy, cieśle, hutnicy szkła i drwale. Pracują przy wyrębie lasów, produkują nie tylko klepkę, ale i potaż, zakładają warsztaty, nawet hutę szkła, zmagając się nie tylko z surowymi warunkami życia, ale także z wrogością pierwotnych mieszkańców i niechęcią części kolonizatorów angielskich.
Jest to opowieść o namiętnościach, miłości, przyjaźni, nienawiści, niespełnionych marzeniach wpleciona w wielką historię.
Autor oparł swoją pracę na autentycznych pamiętnikach Johna Smitha – pierwszego gubernatora Wirginii i zapiskach z „Kronik Wirgińskich”.
Książkę wzbogacają sztychy z dawnych kronik.Dodaj do koszyka
GARDOWSKI Michał, Raport Perkuna
  SERIA: Z KRESÓW
10.00 zł
Dramatyczne zmagania z sowieckim wywiadem

Wydanie I 2010, format A5, s. 151, opr. karton + folia
ISBN 978-83-7528-062-3

Raport Perkuna – sensacyjna historia heroicznej i dramatycznej walki Stanisława Myszkowskiego, Polaka – lekarza – z sowieckim wywiadem i aparatem władzy, napisana w oparciu o autentyczne wydarzenia. Wykorzystując swoje niesamowite szczęście i desperacką odwagę, lekarz ten stworzył dla opinii światowej wstrząsający obraz o metodach i celach wyzwolicieli Wschodnich Kresów Polski i krajów nadbałtyckich. I gdy mogło się zdawać, że podpułkownik poniósł w tej walce z NKWD klęskę, z pomocą przyszło to, czego nie przewidział brutalny przeciwnik...
Dodaj do koszyka
JANUSZAJTIS Andrzej, Od Gyddanyzc do Wielkiego Gdańska. Dzielnice Gdańska - Nazwy, historia
  Z GDAŃSKIEJ KOLEKCJI 1000-LECIA
27.00 zł
Wydanie I 2011, format A4 zmodyf., s. 210, il. 186 cz.-b., oprawa broszurowa

ISBN 978-7528-072-0

Naszą Wielką Ojczyzną jest Polska, ale na co dzień żyjemy w mniejszych i całkiem małych ''ojczyznach'' - regionach, wsiach, miastach i dzielnicach. Z dnia na dzień rośnie zainteresowanie ich historią. Mieszkając w jakiejś okolicy, chcemy wiedzieć, jak się rozwijała, skąd pochodzi jej nazwa, kto w niej mieszkał przed nami, co w niej było niezwykłego. Książka o dzielnicach Gdańska odpowiada na te pytania. Mapki pozwalają zlokalizować omawiane miejsca w terenie, a ilustracje, w znacznej części archiwalne, przypominają, jak wyglądały w przeszłości. Znając historię, lepiej rozumiemy teraźniejszość. Można powiedzieć, że czujemy się bardziej u siebie, co jest szczególnie ważne w Gdańsku. Ta książka pomaga zrozumieć jego historyczną wielokulturowość i czerpać ze starych tradycji wszystko, co było dobre i piękne.
Dodaj do koszyka
KOZICKI Ryszard, Kresowiacy I - Wschodnia nawała
  SERIA: Z KRESÓW
18.90 zł
Wydanie I 2010, s. 171 (t. I), format A5, opr. karton + folia

Kresowiacy to trzytomowa powieść, w której wydarzenia i bohaterowie są autentyczni.

W pierwszym tomie Wschodnia nawała autor wykorzystuje zasłyszane opowiadania rodziny – ojca, matki, krewnych i znajomych, którzy z zawieruchy wojennej uszli z życiem.

ISBN 978-83-7528-038-8

Od dawna dręczyła mnie myśl, aby chwycić za pióro i opisać dzieje ludzi z Kresów Wschodnich, o czym przez dłuższy czas kazano milczeć. My, Kresowiacy, doznawaliśmy losu, którego nie należy życzyć żadnemu narodowi. Historia krwią pisana nie może rozpłynąć się w niepamięci jak mgła. Kto zapomina o niej, traci tożsamość. Naród, który nie zna własnej historii, nie ma przyszłości. To na wschodnich rubieżach Rzeczypospolitej od jej zarania dziejów wiecznie płonęły granice. Polacy z orężem odpierali najazdy Tatarów, Turków, uśmierzali bunty Kozaków, powstrzymywali zapędy Moskali, a potem stawili czoła nacjonalistom ukraińskim. Tam się lała ustawicznie krew i w ogniu walki hartował się patriotyzm. Ostatnim ciosem w plecy była agresja sowiecka w 1939 r. i wywózka rodaków na Sybir. W tej Golgocie Wschodu, Kresowiacy przeważali liczebnie. Los sponiewieranych Polaków, wysiedlonych z rodzinnych stron coraz częściej znajduje odzwierciedlenie we wspomnieniach i kronikach, rzadziej jednak w powieściach. Nadal niewiele jest dzieł upamiętniających męczeństwo ludzi, którzy tracili swoją „małą Ojczyznę”.
Dodaj do koszyka
KOZICKI Ryszard, Kresowiacy II - Krwawe porachunki
  SERIA: Z KRESÓW
18.90 zł
Wydanie I 2010, s. 174, format A5, opr. karton + folia

ISBN 978-83-7528-039-5

Kresowiacy to dwutomowa powieść, w której wydarzenia i bohaterowie są autentyczni.

Drugi tom pt. Krwawe porachunki jest już książką autobiograficzną, wielowątkową. Głównym bohaterem jest chłopiec (autor), ponadto wiele osób, z którymi przeżywał dramatyczne chwile dzieciństwa. Struchlały widzi zbrodnie nacjonalistów ukraińskich. Widzi płonące wsie, rzeź i obronę rodaków. To jego oczyma malowany jest pejzaż Wołynia i dzieje jego rodziny.
Dodaj do koszyka
KOZICKI Ryszard, Kresowiacy III - W okowach terroru
  SERIA: Z KRESÓW
20.00 zł
Wydanie I, Gdańsk 2012
Format A5, s. 313, oprawa kartonowa foliowana
ISBN 978-83-7528-082-1

W okowach terroru to książka o życiu Kresowiaków wysiedlonych siłą z rodzimych stron na tzw. Ziemie Odzyskane, los których zdeterminował wyrok zwycięskich mocarstw nad hitleryzmem. Związek Radziecki, mimo że głosił hasła wyzwoliciela, faktycznie był okupantem, roztaczając „swoją pieczę” na zdobytych przez siebie ziemiach. Radziecka służba bezpieczeństwa – NKWD, a w Polsce Ludowej – Urząd Bezpieczeństwa, Milicja Obywatelska oraz PZPR, dobrze pamiętały z jakich ludzi rekrutowała się na Kresach Armia Krajowa, zasilająca szeregi 27. Wołyńskiej Dywizji AK. To ona walczyła z dwoma okupantami, a później na trzecim froncie z nacjonalistami ukraińskimi. 27. Wołyńska Dywizja AK – największa formacja zbrojna w kraju – położyła kres mordom dokonywanym przez ukraińskich nacjonalistów na Wołyniu, zmuszając UPA do wycofywania się na Zachód tuż u boku Niemców.
W Polsce Ludowej władze dobrze pamiętały kim są Kresowiacy, dlatego los ich skazany był na dalsze represje i traktowanie w specjalny sposób. Widmo „wrogów ludu i reakcjonistów burżuazyjnych” wisiało wciąż nad nimi. Ci ludzie pamiętali bowiem, co to jest wywózka na Sybir, gułagi czy kołchozy. Pamięć ta była największym zagrożeniem dla umacniającej się władzy ludowej.
O tym okresie, o adaptowaniu się Kresowiaków do życia w reżimowych warunkach mało się mówi. Historycy niewiele wydali dzieł na ten temat. W szkołach na lekcjach historii nie wspomina się o tych wydarzeniach. Politycy milczą; obowiązuje poprawność polityczna.
Książka Kresowiacy tom III daje świadectwo tamtym czasom. Młode pokolenie niewiele wie o tym, co przeszli ich dziadkowie i ojcowie. Trzeba otworzyć im oczy i uszy, niech usłyszą krzyk maltretowanych ludzi w kazamatach UB. To przecież Współczesna Historia Polski.
Dodaj do koszyka
LEGENDY DAWNEGO GDAŃSKA na nowo opowiedziane przez Andrzeja Januszajtisa
  Z GDAŃSKIEJ KOLEKCJI 1000-LECIA
28.00 zł
Wydanie II uzupełnione, Gdańsk 2012
Format A4 zmodyfikowany, s. 92, 5 il. barwnych na wklejkach, 35 il. cz.-b. oraz przerywniki
ISBN 978-83-7528-083-8

Kilkadziesiąt najpiękniejszych baśni i legend z Gdańska i okolic, opracowanych na podstawie historycznych źródeł i publikacji z XVI-XX wieku z zachowaniem autentycznych wątków. Drugie wydanie książki zawiera, podobnie jak poprzednie, stare podania i opowieści opowiedziane własnymi słowami Autora. W osobnym rozdziale dodano do nich kilka nowych oraz wybór dawnych zwyczajów i wierzeń żeglarskich.
Książkę ilustrują zdjęcia i grafiki obiektów, których dotyczą legendy, oraz ilustracje kolorowe.
Dodaj do koszyka
Stron: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ... | 19 |