Stron: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ... | 19 |
 
SOPUCH Kazimierz. Dziennik pokładowy. Lata osiemdziesiąte
  W PRZYGOTOWANIU
0.00 zł
Wydanie I 2017, format A5, s. 318, opr. karton + folia, nakład 300 egz.

ISBN 978-83-7528-150-7

Dziennik pokładowy. Lata osiemdziesiąte, to trzecia część dziennika Kazimierza Sopucha, w której opisuje lata burzliwe, pełne buntu klasy robotniczej i inteligencji, skupionej głównie naj­pierw w Komitecie Obrony Robotników, a następnie w powstałej w 1980 r. „Solidarności”. Ruch ten porwał ogromne rzesze ludzi, wyzwolił entuzjazm w narodzie. Władza komunistyczna nie mogła tego wydarzenia zlekceważyć, choć próbowała wszelkimi znanymi sobie środkami je pomniejszyć, oczernić przywódców, by w końcu, nie mogąc opanować i pokonać tego ruchu, który objął cały kraj i obudził nadzieję w krajach tzw. demokracji ludowej, wysłała przeciwko niemu wszystkie siły, jakimi wtedy dysponowała, a gdy i to nie pomogło, ówczesny „wódz narodu”, generał Jaruzelski, bojąc się swoich mocodawców z Moskwy, ogłosił „stan wojenny”. Polała się krew Polaków, zapełniły się więzienia i tzw. „internaty”, gdzie umieszczano przywódców Ruchu, a Lecha Wałęsę odosobniono w Arłamowie, by go próbować złamać. Wszyscy oni zdali egzamin, pokazali siłę ducha w walce przeciwko zdraj­com narodu, by w końcu doprowadzić do ugody, podjętej przy Okrągłym Stole. Wydarzenie niebywałe w dziejach Polski, bo oto walczące przeciwko sobie strony usiadły przy wspólnym stole i patrząc sobie w oczy zawarły ugodę.
Dodaj do koszyka
STAROŚCIAK Jacek, Wspomnienia gdańszczanina (1945-1995)
  WSPOMNIENIA I BIOGRAFIE
35.00 zł
Wydanie I 2015, format B5, s. ok. 660 + 3,0 ark. fot. cz.-b., opr. karton + folia

ISBN 978-83-7528-125-5

Część I obejmuje czas od przybycia rodziców Autora do Gdańska w 1945 r. do połowy roku 1991, gdy Autor podjął pracę w Warszawie w Kancelarii Prezydenta RP Lecha Wałęsy. Autor opisuje wiele środowisk Trójmiasta, od Akademii Medycznej, z którą zawodowo związani byli Jego rodzice, poprzez Politechnikę Gdańską, gdzie studiował na Wydziale Elektroniki, pracę w Wydziale Nawigacyjnym w WSM w Gdyni, Instytucie Morskim w Gdańsku, Polskim Rejestrze Statków, Wydawnictwie Morskim, Biurze Poselsko-Senatorskim OKP, aż do Urzędu Miasta Gdańska, którym kierował jako pierwszy prezydent wybrany w wolnych wyborach. Autor pokazuje w sposób kompleksowy mechanizmy rządzące tworzeniem się społeczeństwa obywatelskiego oraz samorządności Gdańska i Trójmiasta.
Część II Wspomnień zawiera zapiski z jego działalności w Kancelarii Prezydenta RP od codziennych spraw począwszy po historyczne wydarzenia, jak wizyta Prezydenta Wałęsy w Moskwie, Niemczech, na Białorusi i Litwie, czy wyprowadzenie wojsk radzieckich z Polski.
Zapiski kończą się w grudniu 1995 roku, lecz Autor wielokrotnie odnosi się w książce do lat późniejszych, gdy pełnił funkcję Konsula Generalnego RP w Londynie, a następnie kierował Sekretariatem Rady Państw Morza Bałtyckiego w Sztokholmie.
Książka zawiera liczne notki biograficzne osób pojawiających się na jej kartach, co nadaje jej charakter źródłowy.

Książka wydana przy wsparciu finansowym Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o.
GIWK dba o jakość gdańskiej wody i bezpieczeństwo odprowadzania ścieków.
Dodaj do koszyka
SZYMAŃSKI Zbigniew, Od Kaługi do Gdańska. Wspomnienia
  SERIA: Z KRESÓW
16.00 zł
Wydanie I 2017, format A5 zmodyf., ok. 90 s., oprawa karton + folia

ISBN 978-83-7528-147-7

Od Kaługi do Gdańska to książka wspomnieniowa, w której autor na podstawie zachowanych dawnych notatek opisał swoje losy pod koniec wojny. Początkowo jako jeniec-partyzant w Armii Czerwonej, do której został wcielony po upadku akcji „Burza” w 1944 r. Następnie jako żołnierz Armii Berlinga, a później swoje dzieje w pierwszym roku po wojnie początkowo w Warszawie i na Wybrzeżu Gdańskim, gdzie osiedlił się wraz z rodziną na stałe.
Dodaj do koszyka
Sobierajska-Nierzwicka Halina, NA HOLOWNIKU ''KONRAD''
  WSPOMNIENIA I BIOGRAFIE
15.00 zł
Wydanie I, format A5, s. 72, opr. karton+ folia

ISBN 978-83-7528-121-7

Książka wspomnieniowa dotycząca pracy autorki na holowniku ss. „Konrad” w 1953 r. Halina Sobierajska po wojnie w 1949 r. została przyjęta jako pierwsza kobieta w Polsce do Państwowej Szkoły Morskiej w Szczecinie.
W oparciu o zachowane w pamięci wspomnienia i zapisy w notatkach omawia sprawy związane z technicznym wyposażeniem tego holownika – jednostki przeznaczonej do przemieszczania drag, szaland i innego sprzętu czerpalniczo-pogłębiarskiego do bagrowania na morzu, zatoce lub kanale portowym.
Wiele mniejsca poświęca także charakterystyce załogi i zdarzeń związanych z pracą na tej jednostce.
Dodaj do koszyka
Sławomir Majewski MÓJ GDAŃSK. RUDA I INNE OPOWIADANIA
  WSPÓŁCZESNA PROZA GDAŃSKA
18.00 zł
Wydanie I 2013, format A5 zmodyf., 141 s., oprawa karton + folia
ISBN 978-83-7528-096-8

Opowiadania ukazujące dekadencką atmosferę artystycznej cyganerii Śródmieścia Gdańska epoki schyłkowego Gomułki i wczesnego Gierka.
Są ubarwionym przekazem wydarzeń i rozmów oddających charakterystyczny język gdańskiego półświatka, rozmów prowadzonych w studenckich klubach, kawiarniach i zakamarkach barów przesyconych oparami dymu papierosowego i alkoholu.
Po książkę tę sięgną czytelnicy zainteresowani odmienną i mało znaną obyczajowością miasta.
Dodaj do koszyka
TETTER Jan, Krwią i blizną. Opowieści z Pomorza
  REPORTAŻE
19.00 zł
Wydanie I, 2016, format A5 zmodyf., 150 s., il. cz.-b., oprawa karton+folia

ISBN 978-83-7528-134-7

Niezwykła książka dotycząca dziejów Gdyni, Gdańska i Pomorza. Składa się z krótkich szkiców:jedna mają charakter gawędy, drugie są minireportażami, inne to krótkie eseje. Mimo tak zróżnicowanej formy, całość zachowuje spójność. Autorowi udało się poprzez bogactwo faktów i plejadę opisywanych postaci odtworzyć klimat okresu międzywojnia, wojny - m.in. bohaterstwa obrońców Kępy Oksywskiej, a także trudnej powojennej odbudowy.
Książkę wzbogacają liczne mało znane materiały zdjęciowe.
Dodaj do koszyka
Tetter Jan, W MUNDURZE WROGA
  REPORTAŻE
16.50 zł
Wydanie I, format A5 zmodyf., s. 120, w tym 17 il. cz.-b., oprawa karton + folia
ISBN 978-83-7528-115-6

Według szacunków autora niniejszego zbioru opowieści reporterskich, w latach 1939-1945 około trzystu tysięcy Polaków z Pomorza, Wielkopolski i śląska zostało zmuszonych do służby w Wehrmachcie. W MUNDURZE WROGA to książka o tych, którzy nie zatracili poczucia swej przynależności narodowej i ryzykując życiem, przechodzili do ruchu oporu, do sił polskich walczących na obydwu frontach, lub gdy nie było innych możliwości, do oddziałów alianckich.
Dodaj do koszyka
Tkaczuk Bohdan, Wspomnienia z nieznanych łagrów
  SERIA: Z KRESÓW
14.00 zł
Wydanie I 2017, format A5 zmodyf.,
84 s. w tym 75 il. cz.-b., oprawa: kraton + folia

ISBN 978-83-7528-143-9

W niniejszej książce Autor spisał swoje wspomnienia z odległych lat dzieciństwa, które przeżył w łagrach sowieckich w okolicach Archangielska, pragnąc uchronić od zapomnienia dramatyczne losy Polaków na nieludzkiej ziemi.
Dodaj do koszyka
Zbigniew Adrjański POLESIA CZAR. WSPOMNIENIA, GAWĘDY, OPOWIEŚCI
  SERIA: Z KRESÓW
10.00 zł
Wydanie I 2013, format A5 zmodyf., 133 s., 21 il. cz-b. i 8 barwnych
ISBN 978-83-7528-097-5

Książka ma charakter osobistych wspomnień związanych z rodziną Adrjańskich – babcią pisarza, matką, ojcem, kuzynem, znajomymi. Zdarzenia rozgrywają się na tle zapomnianego już krajobrazu: rzek, rozlewisk, bagien, błot, mokradeł, wiosek, przysiółków, rybackich kureni Polesia, wśród którego przewijają się ludzie tamtych okolic tworzący narodowościowo-wyznaniową mozaikę: Polacy, Rosjanie, Ukraińcy, Tatarzy.
Adrjański – gawędziarz ze swadą opowiada o zasłyszanych zdarzeniach, prawdziwych, a także stworzonych przez siebie dotyczących Polesia oraz nadbużańskiej krainy Podlasia.
Sporo tych niesamowitych opowieści czyta się z przyjemnością i zaciekawieniem. Wartość książki podnoszą liczne reprodukcje zdjęć i obrazów rodzinnych. Są też nuty i słowa popularnego tanga „Polesia czar”.
Dodaj do koszyka
ANDRZEJ JANUSZAJTIS - W ratuszowych izbach
  Z GDAŃSKIEJ KOLEKCJI 1000-LECIA
28.00 zł
Wydanie I 2013, format A4 zmodyf., s.126, 97 il. cz. – b., oprawa karton + folia

ISBN 978-83-7528-102-6

W ratuszowych izbach – taki jest tytuł kolejnego zbioru felietonów Andrzeja Januszajtisa, zamieszczanych od 2004 r. w lokalnym dodatku „Gazety Wyborczej”. Do chwili wydania tej książki powstało ich prawie 300. Ponad dwieście z nich, plus niektóre artykuły publikowane gdzie indziej, znalazło się w trzech zbiorach wydanych dotychczas przez Marpress – ''Krzyże Farnej Wieży'', ''Opowieści Starego Gdańska'' i ''Gdański Król Żurawi''.
Teraz otrzymują Państwo kolejny zbiór, nieco od tamtych obszerniejszy. Tekstom towarzyszą ilustracje. Do wydania książkowego wiele felietonów autor opracował na nowo i pogrupował w rozdziały. Treścią tej książki jest Gdańsk, miasto rzucające urok na wszystkich – mieszkańców i przyjezdnych. Jeżeli prawdą jest, że „kto raz był w Gdańsku, powraca”, to niniejsza książka zapewnia takie powroty w wyobraźni – do miasta, jego magicznych zakątków, bogatej w wydarzenia przeszłości i emocjonującej teraźniejszości.
Dodaj do koszyka
Stron: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ... | 19 |