WSPOMNIENIA I BIOGRAFIE
Stron: | 1 | 2 | 3 |
Zwarra Brunon, WSPOMNIENIA GDAŃSKIEGO BÓWKI, t. III.
  WSPOMNIENIA I BIOGRAFIE
15.00 zł
Wydanie II 2001, format A5, s. 178 + 30 il. cz.-b., oprawa karton + folia

ISBN 83-87291-73-0
Nakład wyczerpany
Tom III wspomnień zawiera dalsze dzieje Autora, tj. od czasu opuszczenia obozu Sachsenhausen do wyzwolenia Gdańska. Samego wyzwolenia nie oglądamy oczami Autora, gdyż przeczekał on trudne dla miasta dni na kaszubskiej wsi u krewnych. Jednakże świadectwo o życiu codziennym w Gdańsku podczas wojny jest ważne, gdyż potwierdza fakty historyczne. Widzimy smutny obraz miasta w okresie panowania niemieckich porządków, całkowicie uzależnionych od potrzeb wojennych. Odczuwamy grozę położenia miejscowych Polaków - więzionych, deportowanych, zubożonych, zmuszanych do podpisywania niemieckich list narodowościowych i niejednokrotnie przemocą wcielanych do Wehrmachtu. Jesteśmy świadkami stopniowego upadku machiny hitlerowskiej w tym mieście.
Dodaj do koszyka
Aleksander Białecki PORT PÓŁNOCNY W GDAŃSKU. Historia powstania i teraźniejszość. Lata 1968-2010
  WSPOMNIENIA I BIOGRAFIE
95.00 zł
Wydanie I 2011, format A4, s. 194, il. 88 cz.-b. + 216 il. barwnych na wkładkach + 2 mapy na wklejkach, oprawa twarda całopapierowa
ISBN 978-83-7528-065-4

Autor - były dyrektor ds. budowy Portu Północnego w latach 1970-1987 - od początku uczestniczył w realizacji tego przedsięwzięcia jako przedstawiciel inwestora: Zarządu Portu Gdańsk. Brał udział w przygotowywaniu pierwszych dokumentów stanowiących podstawę do podjęcia decyzji przez ówczesne władze o budowie portu. Uczestniczył w rozwiązywaniu licznych zagadnień technicznych i organizacyjnych związanych z tą budową oraz w rozpoczęciu eksploatacji dwóch pierwszych baz przeładunkowych: węgla i paliw płynnych.
Z zachowanych własnych notatek i dokumentów odtworzył historię projektowania obiektów i urządzeń Portu Północnego, uwzględniając wielu projektantów, wykonawców badań naukowo-technicznych i modelowych, autorów założeń techniczno-ekonomicznych oraz uczestników budowy.
Autor omawia również funkcjonowanie Portu Północnego po roku 1990 w zmienionych już warunkach gospodarczych, gdzie na zbudowanej wcześniej infrastrukturze wodnej i lądowej oraz eksploatacji istniejących baz przeładunkowych - podjęto realizację, przy współudziale kapitału zagranicznego, nowych stanowisk przeładunku kontenerów, paliw płynnych i skroplonego gazu.
Tą jedyną w swoim rodzaju dokumentalną książkę wzbogacają liczne zdjęcia ludzi związanych z powstawaniem Portu oraz budowanych obiektów i urządzeń od momentu podjęcia budowy w roku 1970 po dzień dzisiejszy.
Dodaj do koszyka
Brigitte Wehrmeyer– Janca DANZIG BEGLEITET MEIN LEBEN
  WSPOMNIENIA I BIOGRAFIE
40.00 zł
Brigitte Wehrmeyer– Janca Danzig begleitet mein Leben
Wydanie I 2011, format A5, s. 294, w tym 93 il. cz.-b. oprawa: karton + folia, cena 40,- zł ISBN 978-3-937950-85-3

Als 1945 sehr viele Deutsche aus Danzig flohen oder fort mussten, blieben die Autorin und ihre Familie noch 13 Jahre weiterhin in Danzig. Darüber berichtet sie im ersten Buch „Die Jugend einer Deutschen in Polen”.
Im zweiten Buch „Danzig begleitet mein Leben” wird beschrieben, wie es mit ihr ab 1958 im „Goldenen Westen” weiter ging. Sie schildert sehr anschaulich ihren musikalischen Werdegang, den sie mit vielen Anekdoten aus dem Leben einer Orchestermusikerin verbindet.
Der enge Kontakt mit Polen bleibt weiterhin bestehen. Wir erleben aus ihrer Schilderung den Wandel eines kommunistischen Landes bis zur Eingliederung in die EU emotional voller Hoffnung nach. Auch dieses Buch ist der Versuch zur Versöhnung beider Nationen, den die Erinnerung an eine glückliche Jugendzeit in Polen ist der Autorin immer gegenwärtig geblieben. Der Untertitel „Mit dem Herzen eine Polin, mit dem Verstand eine Deutsche”, zeigt die Ernsthaftigkeit ihrer Hoffnung in die Völkerverständigung.


Gdańsk towarzyszy mojemu życiu
Gdy w 1945 roku wielu Niemców opuszczało Gdańsk, zarówno Autorka jak i jej rodzina pozostała w tym mieście przez dalsze trzynaście lat. O tych latach opowiada pierwsza książka Brygidy Wehrmeyer–Janca zatytułowana Młodość niemieckiej dziewczyny w Polsce.
W drugiej książce Gdańsk towarzyszy mojemu życiu (Danizg begleitet mein Leben) Autorka przedstawia losy swej rodziny po 1958 r., już na terenie „Złotego Zachodu”. Opisuje swoją drogę muzycznego rozwoju, opatrzoną wieloma anegdotami z życia w różnych orkiestrach, z którymi była związana.
Pomimo intensywnej pracy zawodowej Autorka w dalszym ciągu utrzymuje bliskie kontakty z Polską. Przeżywa proces jej przekształcania z komunistycznego państwa w kraj, który wkrótce dołączy do Unii Europejskiej z nadzieją na lepszą przyszłość.
Książka jest próbą pojednania obu narodów, ponieważ wspomnienia szczęśliwych lat młodości w Polsce wciąż pozostają w świadomości Autorki.
Podtytuł: „ Z sercem Polka z rozsądku Niemka” pokazuje jej nadzieję na wzajemne zrozumienie narodów.
Dodaj do koszyka
Niekrasz Lech CZERWONE I BRUNATNE
  WSPOMNIENIA I BIOGRAFIE
12.00 zł
Wydanie II 2010, format A5, s. 144, 38 il. cz.-b., opr. karton + folia

ISBN 978-83-7528-051-7

Czerwone i brunatne to biografia porównawcza, w której Autor doszukuje się podobieństw i różnic między postaciami Stalina i Hitlera:
„Jedną z wielu ich cech wspólnych był sadyzm. Stalin wyznał, że największą rozkoszą napawało go zmiażdżenie wroga, wypicie kielicha dobrego gruzińskiego wina i oddalenie się bez zwrócenia na siebie uwagi. Lubował się on w doprowadzaniu do stanu bezdennego samoupodlenia poddawanych wściekłym torturom towarzyszy partyjnych, których oskarżał w osławionych procesach moskiewskich w latach 1936-1938. Dyszący ‘’rozkoszą miażdżenia’’ Gruzin śledził przebieg tych procesów przez otwór w ścianie przylegającej do sali rozpraw kabiny projekcyjnej. W odróżnieniu od Stalina, który preferował zadawanie tortur psychicznych, Hitler rozkoszował się sfilmowanym dla niego specjalnie widokiem storturowanych i poddanych bestialskiej egzekucji uczestników zamachu na jego życie w 1944 roku: kazał ich wieszać żywych na hakach rzeźnickich i podczas tych seansów bawił się, jakby oglądał komedię filmową’’.
(fragment)
Dodaj do koszyka
Bruszewski Tadeusz NIE SĄDŹ MNIE ŹLE...
  WSPOMNIENIA I BIOGRAFIE
16.80 zł
Wydanie I 2009, format A5, s.70, fot. cz.-b.., opr. karton + folia

ISBN 978-83-7628-050-0

Pamiętnik z Powstania Warszawskiego stanowi autentyczny, pozbawiony autocenzury zapis tamtego sierpnia widzianego oczami młodego człowieka, któremu obce są polityczne kalkulacje, który naiwnie stawia niewygodne wręcz bluźniercze pytania o sens beznadziejnej walki.
Posłowie i przygotowanie do druku Monika Bruszewska-Głombiowska.
Dodaj do koszyka
Janczak Jan Henryk HALO, TU OKĘCIE WIEŻA!
  WSPOMNIENIA I BIOGRAFIE
24.15 zł
Wydanie I 2008, format A5, s. 158 + wkł. il. cz.-b. (63), opr. karton + folia

ISBN 978-83-7528-021-6

Nakład wyczerpany.

Wspomnienia nestora kontrolerów ruchu lotniczego Międzynarodowego Dworca Lotniczego w Warszawie, oficera lotnictwa, radiotelegrafisty, bohatera lotnictwa czasów II wojny światowej. Autor w barwny sposób opisuje przyjazdy oficjalnych gości do PRL, relacjonuje katastrofy lotnicze, oraz inne dramatyczne wydarzenia związane z pracą na warszawskim Okęciu.
Dodaj do koszyka
ZRODZENI Z ZIEMI SĄDECKIEJ, praca zbiorowa pod red. Władysława Kaweckiego
  WSPOMNIENIA I BIOGRAFIE
15.75 zł
Wydanie I 2008, format A5, s. 148, il. cz.-b., opr. karton + folia

ISBN 978-83-7528-018-0

Nakład wyczerpany

„W czerwcu 2006 r. odbył się Jubileuszowy Zjazd Absolwentów z okazji 50-lecia ukończenia Państwowego Liceum Pedagogicznego w Starym Sączu [...].
Wrażenia ze spotkania były niepowtarzalne. Odżyły wspomnienia związane z wychowawcami, naszą szkołą, z koleżankami i kolegami. [...] A byli to wtedy modzi, pełni zapału ludzie, którzy – po ukończeniu Liceum – podjęli trud nauczania w rozmaitych, najczęściej jednak wiejskich szkołach.
O tych ludziach, cichych i pracowitych wychowawcach młodego pokolenia, o ich sukcesach i niepowodzeniach, troskach i radościach, którzy – pomimo niełatwych warunków życia – wciąż dążyli do poszerzenia wiedzy zawodowej (większość ukończyła szkoły wyższe) opowiada ta książka.”
(fragment tekstu: „Od Wydawcy”)
Dodaj do koszyka
Masalski Kazimierz ZŁO SERCEM ZWYCIĘŻAJ
  WSPOMNIENIA I BIOGRAFIE
16.80 zł
Wydanie I 2008, format A5, s. 98, fot. cz.-b. na wkł., opr. karton + folia

ISBN 978-83-7528-016-6
W książce zamieszczono dotychczas nie wydane dwa eseje Kazimierza Masalskiego (Wejść w marazm i nie zginąć oraz Szyfr przestępcy), traktujące o „metodzie spokojnej aktywności”, jaką realizował z powodzeniem przez 38 lat swej pracy pedagogicznej z młodzieżą patologiczną.
Ponadto książka ta zawiera krótką biografię ukazującą życie i działalność Autora, napisaną przez Jego żonę Ewę oraz Magdalenę Korycką.
Dodaj do koszyka
Ziółkowski Michał BYŁEM OD POCZĄTKU W AUSCHWITZ
  WSPOMNIENIA I BIOGRAFIE
18.90 zł
Wydanie I 2007, format A5, s. 124, fot. cz.-b. na wkł., opr. karton + folia

ISBN 83-89091-97-6
ISBN 978-83-89091-97-0

Michał Ziółkowski należał do grupy 313 więźniów politycznych, którzy 20 czerwca 1940 r. przewiezieni zostali do obozu koncentracyjnego w Auschwitz w drugim transporcie z więzienia w Nowym Wiśniczu.
W listopadzie 1939 r. został aresztowany w czasie próby przedostania się na Zachód. Czas jego niewoli w więzieniach i obozach trwał ponad pięć lat, z tego ponad cztery lata w Auschwitz.
Niektóre z tematów: przywiezienie do Auschwitz, apele, wyżywienie, choroby, komory gazowe i krematoria, obóz kobiecy, ruch oporu.
Dodaj do koszyka
Wińska Urszula ZWYCIĘŻYŁY WARTOŚCI. WSPOMNIENIA Z RAVENSBRÜCK
  WSPOMNIENIA I BIOGRAFIE
36.75 zł
Wydanie II 2006, format B5, s. 326, fot. cz.-b. na wkł., opr. twarda

ISBN 83-89091-72-0

Kobiecy obóz koncentracyjny w Ravensbrück założono w marcu 1939 roku, przywożąc więźniarki z innych obozów, a zlikwidowano w maju 1945 roku, po wkroczeniu wojska sowieckiego.
Przez obóz przewinęło się ponad 130 tysięcy kobiet 28 narodowości. Były tam przedstawicielki wszystkich krajów europejskich okupowanych przez hitlerowskie Niemcy, a także kobiety innych narodowości, na przykład Amerykanki. Najwięcej było Polek, stanowiły one ponad 30 procent stanu obozu.
Kolejne wydanie książki ukazało się dzięki staraniomi Dr Wandy Półtawskiej.
Dodaj do koszyka
Stron: | 1 | 2 | 3 |