WSPOMNIENIA I BIOGRAFIE
Stron: | 1 | 2 | 3 |
SOPUCH Kazimierz, Dziennik pokładowy. Lata siedemdziesiąte
  WSPOMNIENIA I BIOGRAFIE
22.00 zł
Wydanie I 2015, format A5, ok. 200 str., oprawa karton + folia

ISBN 978-83-7528-130-9

Jest to ciąg dalszy wspomnień, w których autor zamieścił swoje zapiski z lat siedemdziesiątych (w 2009 r. opublikował ''Dziennik pokładowy. Podróże'').
Były to lata rządów Edwarda Gierka, czas między buntem robotników roku 1970 i 1980. Autor jako tzw. ''działacz'', będąc blisko rządzących i patrząc im na ręce, łudził się, że będzie można coś z socjalizmu ocalić, uczynić go, przynajmniej w Polsce, bardziej ludzkim. A jak się okazało stało się to niemożliwe. Prowadząc zapiski w tamtych latach dotyczące swojej pracy zawodowej, jako socjologa oraz publicysty, spraw wydawania pism literackich, książek i sytuacji w Związku Literatów Polskich na Wybrzeżu, oddaje klimat i warunki panujące w środowisku pisarzy i gdańskich wydawców.
Dodaj do koszyka
STAROŚCIAK Jacek, Wspomnienia gdańszczanina (1945-1995)
  WSPOMNIENIA I BIOGRAFIE
35.00 zł
Wydanie I 2015, format B5, s. ok. 660 + 3,0 ark. fot. cz.-b., opr. karton + folia

ISBN 978-83-7528-125-5

Część I obejmuje czas od przybycia rodziców Autora do Gdańska w 1945 r. do połowy roku 1991, gdy Autor podjął pracę w Warszawie w Kancelarii Prezydenta RP Lecha Wałęsy. Autor opisuje wiele środowisk Trójmiasta, od Akademii Medycznej, z którą zawodowo związani byli Jego rodzice, poprzez Politechnikę Gdańską, gdzie studiował na Wydziale Elektroniki, pracę w Wydziale Nawigacyjnym w WSM w Gdyni, Instytucie Morskim w Gdańsku, Polskim Rejestrze Statków, Wydawnictwie Morskim, Biurze Poselsko-Senatorskim OKP, aż do Urzędu Miasta Gdańska, którym kierował jako pierwszy prezydent wybrany w wolnych wyborach. Autor pokazuje w sposób kompleksowy mechanizmy rządzące tworzeniem się społeczeństwa obywatelskiego oraz samorządności Gdańska i Trójmiasta.
Część II Wspomnień zawiera zapiski z jego działalności w Kancelarii Prezydenta RP od codziennych spraw począwszy po historyczne wydarzenia, jak wizyta Prezydenta Wałęsy w Moskwie, Niemczech, na Białorusi i Litwie, czy wyprowadzenie wojsk radzieckich z Polski.
Zapiski kończą się w grudniu 1995 roku, lecz Autor wielokrotnie odnosi się w książce do lat późniejszych, gdy pełnił funkcję Konsula Generalnego RP w Londynie, a następnie kierował Sekretariatem Rady Państw Morza Bałtyckiego w Sztokholmie.
Książka zawiera liczne notki biograficzne osób pojawiających się na jej kartach, co nadaje jej charakter źródłowy.

Książka wydana przy wsparciu finansowym Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o.
GIWK dba o jakość gdańskiej wody i bezpieczeństwo odprowadzania ścieków.
Dodaj do koszyka
Sobierajska-Nierzwicka Halina, NA HOLOWNIKU ''KONRAD''
  WSPOMNIENIA I BIOGRAFIE
15.00 zł
Wydanie I, format A5, s. 72, opr. karton+ folia

ISBN 978-83-7528-121-7

Książka wspomnieniowa dotycząca pracy autorki na holowniku ss. „Konrad” w 1953 r. Halina Sobierajska po wojnie w 1949 r. została przyjęta jako pierwsza kobieta w Polsce do Państwowej Szkoły Morskiej w Szczecinie.
W oparciu o zachowane w pamięci wspomnienia i zapisy w notatkach omawia sprawy związane z technicznym wyposażeniem tego holownika – jednostki przeznaczonej do przemieszczania drag, szaland i innego sprzętu czerpalniczo-pogłębiarskiego do bagrowania na morzu, zatoce lub kanale portowym.
Wiele mniejsca poświęca także charakterystyce załogi i zdarzeń związanych z pracą na tej jednostce.
Dodaj do koszyka
Matki chrzestne statków. Opracowanie: Klub Matek Chrzestnych Statków Armatorów Wybrzeża Gdańskiego.
  WSPOMNIENIA I BIOGRAFIE
20.00 zł
Wydanie II uzupełnione, poszerzone i zaktualizowane, format A5, s. 330, w tym ok. 560 il. cz.-b., opr. karton + folia

ISBN 978-83-7528-119-4

Nakład wyczerpany

Książka biograficzna przedstawiająca blisko 290 sylwetek matek chrzestnych polskich statków – członkiń Klubu Matek Chrzestnych Statków Armatorów Wybrzeża Gdańskiego (Stowarzyszenia działającego od 1976 r.).
Krótkie biografie zostały zilustrowane ich zdjęciami i stanowią podstawową treść książki. Zamieszczono również fotografie statków bądź rysunków, a także daty ich budowy, wodowania, oraz chrztu, ponadto podstawową charakterystykę techniczną (pojemność brutto, nośność, długość całkowitą, moc silnika, prędkość). Opisom tym towarzyszą informacje o patronach poszczególnych jednostek.
Wydanie II książki zostało przygotowane przez zespół redakcyjny Klubu z okazji tworzenia (we współpracy z Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku) wystawy pt. „Matki i statki”, poświęconej ludziom, tradycjom i statkom, której otwarcie nastąpi w maju 2015 r.
Dodaj do koszyka
Sadowski Wiktor, REPATRIANT NA SWOIM - WSPOMNIENIA
  WSPOMNIENIA I BIOGRAFIE
17.00 zł
Wiktor Sadowski, Repatriant – wspomnienia
Wydanie I, format A5, s. ok. 120, il. Ok. 100 cz.-b., oprawa karton + folia
ISBN 978-83-7528-120-0

Autor (ur. 1952 r. w Prudnie, ZSRR) w 1957 r. z rodzicami, bratem i z rodziną babci przyjechali do Polski. Jako repatrianci zostali osadzeni na terenie dawnych Prus Wschodnich w Ostrowinie w powiecie ostródzkim.
W książce swej Autor pisze o życiu swoim, krewnych, rodzicach i babci przed wyjazdem do Polski w Prudnie i Miedwieżegorsku, miejscowościach znajdujących się obecnie na terenie Białorusi. Szczegółowo opowiada o własnym życiu i swoich bliskich – żonie, synach, bliższych i dalszych krewnych, nauce, studiach, a także o pracy w rolnictwie. Wiele miejsca poświęca też własnej działalności na rzecz lokalnej społeczności.
Wspomnienia te opublikował w przekonaniu, iż mogą one stać się ciekawą i ważną lekturą dla Czytelników zainteresowanych życiem zwykłych ludzi utrzymujących się z pracy własnych rąk.
Dodaj do koszyka
Zwarra Brunon, WSPOMNIENIA GDAŃSKIEGO BÓWKI, t. I.
  WSPOMNIENIA I BIOGRAFIE
23.00 zł
Wydanie III 2013, format A5, s. 268 + 80 il. cz.-b. (wkładka)

ISBN 978-83-7528-109-5

Kolejne wydanie tomu I z pięciotomowego cyklu Brunona Zwarry. Autor opowiada o czasach swego dzieciństwa i młodości w przedwojennym Gdańsku. W sposób ciekawy i barwny opisuje życie codzienne Gdańska, huczne obchodzenie uroczystości (m.in. Dnia Ojca, Sylwestra), przybliża klimat tamtych dni i codzienne życie zwyczajnych ludzi. Opisując życie w Wolnym Mieście zwraca uwagę na sytuację polityczną i dramatyczne relacje między władzami niemieckimi a Polakami.

Dodaj do koszyka
GÓRNIKIEWICZ-KUROWSKA Stanisława, Westerplatczycy
  WSPOMNIENIA I BIOGRAFIE
28.00 zł
Wydanie II poszerzone i poprawione, format B5, s. ok. 300, w tym 184 fot. cz.-b., oprawa karton + folia

ISBN 978-83-7528-092-0

Nakład wyczerpany

Wydanie II książki pt. ''Westerplatczycy'' - odtwarza losy 205-osobowej załogi obrońców Wojskowej Składnicy Tranzytowej. Opracowana na podstawie materiałów gromadzonych przez lat wiele - została poszerzona o wspomnienia i relacje obrońców WST, które dotychczas nie były publikowane, spisane z zachowanych dokumentów i rękopisów. Są to m.in. oryginalne teksty mjr. Henryka Sucharskiego (z 1946 r.), pamiętnik Jana Gryczmana (z-cy dowódcy placówki ''Prom''), relacja ogniomistrza Leonarda Piotrowskiego, kaprala Eugeniusza Grabowskiego i in.
Relacje (część II) oraz biogramy obrońców (część III) poprzedza obszerna część I przedstawiająca historię i życie codzienne żołnierzy WST w latach 1926-1939. Część tę uzupełnia opracowanie o fortyfikacjach Westerplatte w 1939 r. Wiktora Kurowskiego.
Dodaj do koszyka
Koch Franz WOJENNE LOSY NIEMCA I POLKI Z GDAŃSKA Tłum. z j. niemieckiego Henryk Kleinzeller
  WSPOMNIENIA I BIOGRAFIE
23.10 zł
Wydanie I 2010, format A5, s. ok. 150, opr. karton + folia

ISBN 978-83-7528-054-8

Nakład wyczerpany


Dwujęzyczna (polsko - niemiecka) książka wspomnieniowa o przeżyciach dorastających dzieci – Niemca i Polki w Gdańsku, w ich „małej ojczyźnie”, z której musieli uciekać w wyniku wojennych zniszczeń.

Po latach Franz, narrator pierwszej części książki, mieszkający w Berlinie, odwiedza Gdańsk i znajome ulice. Konfrontuje wspomnienia z dzieciństwa z rzeczywistością Polski lat 70. Spotyka Klarę, między ich rodzinami zaczynają budować się więzy.
W drugiej części Klara, ze swojego punktu widzenia opisuje lata wojenne.
Dodaj do koszyka
Zwarra Brunon, WSPOMNIENIA GDAŃSKIEGO BÓWKI, t. II.
  WSPOMNIENIA I BIOGRAFIE
14.00 zł
Wydanie II 2001, format A5 (14,5 x 20,5 cm), s. 182 + 33 il. cz.-b., oprawa karton + folia

ISBN 83-87291-54-4

Nakład wyczerpany

BRUNON ZWARRA kontynuuje opartą na autopsji i dokumentach opowieść, której początek, obejmujący dzieciństwo i młodość autora w latach międzywojennych w Wolnym Mieście Gdańsku, zawiera tom I wspomnień.
W tomie II poznajemy dalsze dzieje Zwarry - aresztowanie w Gdyni we wrześniu 1939 roku i pobyt w obozach koncentracyjnych Stutthof i Sachsenhausen, do zwolnienia w 1942 roku.
W obozach tych znalazło się wielu Polaków z Gdańska, których hitlerowcy prześladowali w szczególny sposób za ich polskość. Autor opowiada o swojej próbie przetrwania w nieludzkich warunkach, o zachowaniu godności i pomocy współwięźniom różnych narodowości.
Przybliża ogrom cierpień tysięcy ludzi, ofiar hitlerowskiego terroru.
W 1997 r. pięciotomowy cykl: ''Wspomnienia gdańskiego bówki'' otrzymał Nagrodę Literacką Bibliotekarzy Gdańskich Pro Libro Legendo
Dodaj do koszyka
Zwarra Brunon, WSPOMNIENIA GDAŃSKIEGO BÓWKI, t. III.
  WSPOMNIENIA I BIOGRAFIE
15.00 zł
Wydanie II 2001, format A5, s. 178 + 30 il. cz.-b., oprawa karton + folia

ISBN 83-87291-73-0
Nakład wyczerpany
Tom III wspomnień zawiera dalsze dzieje Autora, tj. od czasu opuszczenia obozu Sachsenhausen do wyzwolenia Gdańska. Samego wyzwolenia nie oglądamy oczami Autora, gdyż przeczekał on trudne dla miasta dni na kaszubskiej wsi u krewnych. Jednakże świadectwo o życiu codziennym w Gdańsku podczas wojny jest ważne, gdyż potwierdza fakty historyczne. Widzimy smutny obraz miasta w okresie panowania niemieckich porządków, całkowicie uzależnionych od potrzeb wojennych. Odczuwamy grozę położenia miejscowych Polaków - więzionych, deportowanych, zubożonych, zmuszanych do podpisywania niemieckich list narodowościowych i niejednokrotnie przemocą wcielanych do Wehrmachtu. Jesteśmy świadkami stopniowego upadku machiny hitlerowskiej w tym mieście.
Dodaj do koszyka
Stron: | 1 | 2 | 3 |