HISTORIA
Stron: | 1 | 2 | 3 | 4 |
CIESIELSKI Zenon, Dzieje kultury skandynawskiej. Tom I. Od pradziejów do Oświecenia.
  HISTORIA
35.00 zł
Wydanie I 2016, format B5
tom I: Od pradziejów do Oświecenia.
s. 550, w tym 206 il. cz.-b. + indeksy (osób i geograficzny);
tom II: Od Romantyzmu do końca XX wieku.
s. 544, w tym 210 il. cz.-b. + indeksy (osób i geograficzny);
oprawa karton + folia

ISBN 978-83-7528-132-3 (t. I)
978-83-7528-133-0 (t. I-II)

Dwutomowa obszerna monografia dotycząca historii kultury skandynawskiej od czasów prehistorycznych po współczesność.
Pojęcie kultury potraktowano w tym opracowaniu według koncepcji antropologicznej i obejmuje ono takie dziedziny, jak kultura artystyczna, umysłowa, społeczno-polityczna, mitologiczno-religijna i techniczno-cywilizacyjna. Pojęcie Skandynawii (makroregion Północnej Europy) obejmuje takie współczesne państwa, jak Szwecja, Norwegia, Dania, Islandia i Finlandia, a także peryferia tego makroregionu, złożone m.in. z Grenlandii, Wysp Owczych i Laponii. Krainy te są przedstawione w ich rozwoju historycznym i są zgodne ze współczesnym zakresem działań Rady Nordyckiej.
Tom I zawiera treści od czasów prehistorycznych przez działalność wikingów, wpływ chrześcijaństwa rzymskiego i protestanckiego na rozwój kultury Północy, znaczenie okresu XVI-wiecznej mocarstwowości aż po wpływ idei oświeceniowych w Skandynawii.
W tomie II ukazano bogaty okres romantyzmu skandynawskiego, kształtowanie się nowożytnej kultury na Północy w wieku XIX aż po wielostronny rozwój kultury XX wieku.

Autor, Zenon Ciesielski (ur. 1931), emerytowany profesor zwyczajny Uniwersytetu Gdańskiego oraz Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, – historyk literatury i kultury skandynawskiej, teatrolog, założyciel Katedry Skandynawistyki na UG i jej wieloletni kierownik – jest autorem m.in. książek poświęconych związkom polsko-skandynawskim i literaturze skandynawskiej „Historii literatury szwedzkiej” [1990] i „Słownika pisarzy skandynawskich” [red. i współaut., 1991]); kawaler Krzyża Rycerskiego Orderu Gwiazdy Polarnej nadanego przez Króla Szwecji Karola XVI Gustawa (1985) oraz Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski przyznanego przez Prezydenta Lecha Wałęsę (1995) i doktor honoris causa szwedzkiego Uniwersytetu w Umeå (1988)


Tom II dostępny na stronie:

CIESIELSKI Zenon, Dzieje kultury skandynawskiej. Tom II. Od Romantyzmu do końca XX wieku.
Dodaj do koszyka
CIESIELSKI Zenon, Dzieje kultury skandynawskiej. Tom II. Od Romantyzmu do końca XX wieku
  HISTORIA
35.00 zł
Wydanie I 2016, format B5
Tom II: Od Romantyzmu do końca XX wieku
s. 592 w tym 210 il. cz.-b. + indeksy (osób i geograficzny, bibliografia, summary)
oprawa karton + folia

ISBN 978-83-7528-138-5 (t. II)
978-83-7528-133-0 (t. I-II)

Drugi tom obszernej monografii dotyczącej historii kultury skandynawskiej od czasów prehistorycznych po współczesność.

Pierwszy tom dostępny na stronie:


CIESIELSKI Zenon, Dzieje kultury skandynawskiej. Tom I. Od pradziejów do Oświecenia.
Dodaj do koszyka
LECH Piotr Witold, Wędkarze Krajowego Towarzystwa Rybackiego w Krakowie (1879-1950)
  HISTORIA
16.00 zł
Wydanie I, format A5, s. 115, w tym 30 il. cz.-b., opr. karton+folia

ISBN 978-83-7528-140-8

Polscy wędkarze doby zaborów, zgodnie z ogólnie panującym wówczas duchem patriotyzmu z bezinteresowną miłością do nie istniejącej na mapach politycznych świata ojczyzny, dokładali starań, aby uczynić nasze wody rybniejszymi i ochronić polską przyrodę przed niepotrzebnymi dewastacjami oraz szkodliwymi następstwami coraz bardziej rozwijającego się przemysłu. Temu służyć miała pierwsza organizacja rybacko-wędkarska, jaką było powstałe w roku 1879 Krajowe Towarzystwo Rybackie w Krakowie. Należeli do niego ludzie wybitni, m.in.: Maksymilian Siła Nowicki, Adam i Artur Potoccy, Ignacy Paderewski, Ludwik Stasiak, Adam Asnyk, Julian Nowak, Józef Rozwadowski i wielu innych. Niektórzy z nich czynnie uprawiali wędkarstwo, a jako że byli to ludzie wykształceni i erudyci w wielu przypadkach pozostawili nam znakomite zabytki piśmiennicze dawnej kultury wędkarskiej, pośród których są i takie, które zasługują na miano światowych, jak np. Nasze Ryby Józefa Rozwadowskiego.
Książka ma za zadanie przybliżyć Czytelnikom kilka ważnych postaci polskiego wędkarstwa doby zaborów i II Rzeczpospolitej. Oddaje klimat tamtych czasów na przykładzie życia, twórczości i działalności tych ludzi. Zawiera sporo cytatów z dawnej literatury wędkarskiej, opisujących wędkarskie połowy oraz polską przyrodę sprzed ponad wieku.
Dodaj do koszyka
Bursztyn w dawnej Polsce. Antologia 1534-1900. Wybór i opracowanie Joanna Popiołek
  HISTORIA
22.00 zł
Wydanie II, s. 224, 29 il. cz.-b., opr. karton + folia
ISBN 978-83-7528-070-8

Bursztyn od zarania dziejów stanowił przedmiot szczególnego zainteresowania. Był odmienny od innych „kamieni”, nie wywierał wrażenia chłodu przy dotknięciu, palił się, wydzielając wonny dym, zawierał zatopione wewnątrz drobne owady i fragmenty roślin. Dawał się obrabiać, występował w rozmaitych odmianach barwnych i w dodatku przez stulecia intrygował zagadką swojego pochodzenia. Nic dziwnego, że stał się przedmiotem badań i spekulacji różnych uczonych. W dawnej literaturze naukowej i popularnej znajduje się wiele opracowań lub tylko wzmianek o bursztynie, które dokumentują to wielowiekowe zainteresowanie. Z poglądami dawnych autorów, rozproszonymi po książkach i czasopismach, niełatwo się zapoznać bez dużego nakładu starań i czasu.
Książka niniejsza ma między innymi za zadanie ułatwić poznanie i zrozumienie oryginalnych materiałów źródłowych poprzez ich udostępnienie i opracowanie.
Dodaj do koszyka
JENDRZEJEWSKI Artur, Polski wywiad wojskowy w Wolnym Mieście Gdańsku w latach 1920-1930
  HISTORIA
29.00 zł
Wydanie I, format B5, ok. 290 s. w tym 20 repr. dokumentów + 10 fot. cz.-b., oprawa karton + folia

ISBN 978-83-7528-091-3

Książka powstała w wyniku wieloletnich badań oraz szerokiej kwerendy archiwalnej. Autor podjął w niej próbę całościowego przedstawienia organizacji i działalności polskiego wywiadu wojskowego w Wolnym Mieście Gdańsku w latach 1920-1930. Mimo że obszar ten był szczególnie trudnym do prowadzenia działalności wywiadowczej, to pracę gdańskiej Ekspozytury Oddziału II Sztabu Generalnego (Głównego) Wojska Polskiego, z nielicznymi wyjątkami, Centrala oceniała wysoko.
W publikacji ukazano rywalizację na obszarze WM Gdańska polskich struktur wywiadowczych ze służbami informacyjnymi, głównie radzieckimi i niemieckimi. Ta konfrontacja, jak również wynikające z tego liczne sukcesy, nie byłyby możliwe, gdyby nie doświadczenie i zaangażowanie oficerów kierujących Ekspozyturą: Karola Dubicza, Alfreda Birkenmayera oraz Jana Henryka Żychonia. Ukazano też główne zadania, którymi zajmowała się gdańska agentura, oraz ich rezultaty. Nie zabrakło także opisów niektórych afer szpiegowskich, często z obywatelami Wolnego Miasta Gdańska w roli głównej.
Dodaj do koszyka
RYŚ Anna, Kamienie szlachetne w literaturze starożytnej Grecji i Rzymu
  HISTORIA
25.80 zł
Wydanie I 2013, format A5, s. 182, 7 il. barwnych na wkładce, opr. karton + folia

ISBN 978-83-7528-108-8

Książka poświęcona jest funkcjonowaniu kamieni szlachetnych w kulturze epoki antycznej. Problem przedstawiony został w oparciu o źródła z zakresu literatury fachowej (np. Teofrast, Pliniusz Starszy) oraz literatury pięknej (np. Homer i późniejsza epika, elegicy i satyrycy rzymscy, proza fabularna). Ukazano estetyczne upodobanie Greków i Rzymian w dziedzinie ozdób sporządzanych z cennych kamieni, które postrzegano jako symbol bogactwa, prestiżu i luksusu. W książce znalazły się ponadto kwestie dotyczące poszczególnych sławnych, mitologicznych i historycznych, klejnotów antyku - m.in. naszyjnika Harmonii (znanego też jako naszyjnik Erifyle), pierścienia tyrana Polikratesa i pereł Kleopatry.
Dodaj do koszyka
Stanisława Górnikiewicz-Kurowska, LWY Z WESTERPLATTE
  HISTORIA
28.50 zł
Wydanie III 2010 poprawione i uzupełnione, format A5, s. 373, opr. karton + folia, il. cz.-b. na wklejce

ISBN 978-83-7528-060-9

Zbiór wspomnień i relacji kilkudziesięciu westerplatczyków o ich walce w obronie Wojskowej Składnicy Tranzytowej we wrześniu 1939 r., o ich trudnych latach w niewoli i niezwykle ciekawych losach powojennych. O nieżyjących już ''lwach z Westerplatte'' mówią też rodziny i ich najbliżsi znajomi.
Dzięki wytrwałej wieloletniej pracy Autorka opisuje losy całej załogi od dowódcy, majora, do szeregowca - liczącej 206 obrońców, na bazie zachowanych dokumentów.
Pełną listę załogi WST Westerplatte zamieszczono z podziałem na oficerów, poległych na Westerplatte, zmarłych w czasie okupacji, zmarłych po wojnie, żyjących do momentu wydania książki oraz tych, których losy są nieznane.
Dodaj do koszyka
Haftka Mieczysław POD MURAMI MALBORKA, Lato 1410
  HISTORIA
27.30 zł
Wydanie I 2010, s. ok. 150, format A5, il. cz.-b. i barwne (na wkł.), opr. karton + folia

ISBN 978-83-7528-056-2

Książka przygotowywana z okazji 600-lecia bitwy grunwaldzkiej, której celem jest przypomnienie i przybliżenie Czytelnikowi strategii wojennej obu stron przed działaniami 1410 r., wielkości sił walczących – wojsk Sprzymierzonych i armii krzyżackiej, ich dyslokacji. Układ sił po bitwie, trasa marszu na Malbork – zamki i miasta – oraz przygotowania i przebieg działań militarnych i dyplomatycznych w obronie Zamku w Malborku. Ocena skutków – zysków i strat – sił Sprzymierzonych i krzyżackich.
Dodaj do koszyka
Haftka Mieczysław ZAMKI KRZYŻACKIE. Dzierzgoń - Przezmark - Sztum. Szkice z dziejów
  HISTORIA
26.25 zł
Wydanie I 2010, format A5, s. 265, il. kol. na wkł. 16, il. cz.-b. 42, wklejka cz.-b., opr. karton+folia

ISBN 978-83-7528-037-1

Książka ma na celu przybliżenie wieloaspektowej problematyki zamków krzyżackich, jakie wznoszone były na obszarze Ziemi Sztumskiej. Treścią są nie tylko przemiany architektoniczne, ale także dzieje zamków przedstawione na szerszym tle politycznym i kulturowym, z uwzględnieniem roli wielu ludzi epoki wywodzących się z różnych warstw społecznych.
Teksty szkiców historycznych dopełniają reprodukcje dawnych rycin i planów.
Dodaj do koszyka
Śniecikowski Wiesław, Włodarski Józef TAJEMNICE ZAMKU W PASŁĘKU - FAKTY I MITY
  HISTORIA
26.25 zł
Wydanie I 2009, format A5, s. 156, il. cz.-b. + wkładki il.

ISBN 978-83-7528-034-0

Książka o jednym z najstarszych miast północnej Polski.
„Z pasłęckim zamkiem łączy się wiele legend, w tym ze zbudowanymi przez Holendrów podziemiami, rozchodzącymi się w różnych kierunkach, na różnych poziomach. Pragniemy uzupełnić to, czego nie napisał Ryszard Wójcik w swej książce ‘Lochy Pasłęka’. Kulisy poszukiwań zabytków w Polsce, by przybliżyć pasłęczanom genius loci tego miejsca, które – podobnie jak i całe miasto – było tyglem wielokulturowym, co miało wpływ na jego rozwój i niepowtarzalny koloryt. Podobnie jest i dzisiaj, kiedy w trudzie i mozole nasza mała społeczność nadal buduje swoją egzyscencję, przełamując historyczne zaszłości, w tym duże zniszczenia infrastruktury miejskiej’’.
(fragment Słowa wstępnego)
Dodaj do koszyka
Stron: | 1 | 2 | 3 | 4 |