SERIA: Z KRESÓW
Stron: | 1 | 2 |
Kozicki Ryszard, ŚWIADKOWIE. TOM II. KULISY SAMOOBRONY
  SERIA: Z KRESÓW
18.00 zł
Wydanie I, format A5 zmodyf, ok. 232 s., oprawa: karton + folia

ISBN 978-83-7528-104-0

''Świadkowie. Kulisy Samoobrony'' to drugi tom zbeletryzowanej opowieści, której wartka akcja, autentyczne postacie i dialogi dotyczą wydarzeń historycznych związanych z ruchem rolników domagających się od władz rządowych pomocy w oddłużaniu ich gospodarstw. Do ruchu tego włączył się Andrzej Lepper. Wykorzystując przede wszystkim protesty i strajki rolników licznie przybywających z całego kraju do Warszawy, prowadził zakulisową grę o władzę i doprowadził do powstania populistycznej partii ''Samoobrona''. Partii, która w wyniku licznych afer straciła na znaczeniu.
Dodaj do koszyka
Ryszard Kozicki Świadkowie. Tom I Ziemie Odzyskane
  SERIA: Z KRESÓW
16.00 zł
Wydanie I, A5 zmodyf., ok. 144 s., oprawa: karton + folia

ISBN 978-83-7528-103-3

Powieść, której akcja powstała na podstawie opowiadań świadków – uczestników powojennych wydarzeń toczących się na tzw. Ziemiach Odzyskanych, w powiatowym mieście na Pomorzu w Lęborku i okolicznych obszarach rolniczych zasiedlonych ludnością wypędzoną z Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej.
Ukazuje losy zwykłych ludzi – ich przeżycia, cierpienia i radości oraz zmagania z ówczesną władzą – radziecką służbą bezpieczeństwa NKWD, Urzędem Bezpieczeństwa, Milicją Obywatelską i PZPR Polski Ludowej – organom podporządkowanym Moskwie.
Dodaj do koszyka
SZYMAŃSKI Zbigniew, Od Kaługi do Gdańska. Wspomnienia
  SERIA: Z KRESÓW
16.00 zł
Wydanie I 2017, format A5 zmodyf., ok. 90 s., oprawa karton + folia

ISBN 978-83-7528-147-7

Od Kaługi do Gdańska to książka wspomnieniowa, w której autor na podstawie zachowanych dawnych notatek opisał swoje losy pod koniec wojny. Początkowo jako jeniec-partyzant w Armii Czerwonej, do której został wcielony po upadku akcji „Burza” w 1944 r. Następnie jako żołnierz Armii Berlinga, a później swoje dzieje w pierwszym roku po wojnie początkowo w Warszawie i na Wybrzeżu Gdańskim, gdzie osiedlił się wraz z rodziną na stałe.
Dodaj do koszyka
Tkaczuk Bohdan, Wspomnienia z nieznanych łagrów
  SERIA: Z KRESÓW
14.00 zł
Wydanie I 2017, format A5 zmodyf.,
84 s. w tym 75 il. cz.-b., oprawa: kraton + folia

ISBN 978-83-7528-143-9

W niniejszej książce Autor spisał swoje wspomnienia z odległych lat dzieciństwa, które przeżył w łagrach sowieckich w okolicach Archangielska, pragnąc uchronić od zapomnienia dramatyczne losy Polaków na nieludzkiej ziemi.
Dodaj do koszyka
Zbigniew Adrjański POLESIA CZAR. WSPOMNIENIA, GAWĘDY, OPOWIEŚCI
  SERIA: Z KRESÓW
10.00 zł
Wydanie I 2013, format A5 zmodyf., 133 s., 21 il. cz-b. i 8 barwnych
ISBN 978-83-7528-097-5

Książka ma charakter osobistych wspomnień związanych z rodziną Adrjańskich – babcią pisarza, matką, ojcem, kuzynem, znajomymi. Zdarzenia rozgrywają się na tle zapomnianego już krajobrazu: rzek, rozlewisk, bagien, błot, mokradeł, wiosek, przysiółków, rybackich kureni Polesia, wśród którego przewijają się ludzie tamtych okolic tworzący narodowościowo-wyznaniową mozaikę: Polacy, Rosjanie, Ukraińcy, Tatarzy.
Adrjański – gawędziarz ze swadą opowiada o zasłyszanych zdarzeniach, prawdziwych, a także stworzonych przez siebie dotyczących Polesia oraz nadbużańskiej krainy Podlasia.
Sporo tych niesamowitych opowieści czyta się z przyjemnością i zaciekawieniem. Wartość książki podnoszą liczne reprodukcje zdjęć i obrazów rodzinnych. Są też nuty i słowa popularnego tanga „Polesia czar”.
Dodaj do koszyka
GARDOWSKI Michał, Raport Perkuna
  SERIA: Z KRESÓW
10.00 zł
Dramatyczne zmagania z sowieckim wywiadem

Wydanie I 2010, format A5, s. 151, opr. karton + folia
ISBN 978-83-7528-062-3

Raport Perkuna – sensacyjna historia heroicznej i dramatycznej walki Stanisława Myszkowskiego, Polaka – lekarza – z sowieckim wywiadem i aparatem władzy, napisana w oparciu o autentyczne wydarzenia. Wykorzystując swoje niesamowite szczęście i desperacką odwagę, lekarz ten stworzył dla opinii światowej wstrząsający obraz o metodach i celach wyzwolicieli Wschodnich Kresów Polski i krajów nadbałtyckich. I gdy mogło się zdawać, że podpułkownik poniósł w tej walce z NKWD klęskę, z pomocą przyszło to, czego nie przewidział brutalny przeciwnik...
Dodaj do koszyka
KOZICKI Ryszard, Kresowiacy I - Wschodnia nawała
  SERIA: Z KRESÓW
18.90 zł
Wydanie I 2010, s. 171 (t. I), format A5, opr. karton + folia

Kresowiacy to trzytomowa powieść, w której wydarzenia i bohaterowie są autentyczni.

W pierwszym tomie Wschodnia nawała autor wykorzystuje zasłyszane opowiadania rodziny – ojca, matki, krewnych i znajomych, którzy z zawieruchy wojennej uszli z życiem.

ISBN 978-83-7528-038-8

Od dawna dręczyła mnie myśl, aby chwycić za pióro i opisać dzieje ludzi z Kresów Wschodnich, o czym przez dłuższy czas kazano milczeć. My, Kresowiacy, doznawaliśmy losu, którego nie należy życzyć żadnemu narodowi. Historia krwią pisana nie może rozpłynąć się w niepamięci jak mgła. Kto zapomina o niej, traci tożsamość. Naród, który nie zna własnej historii, nie ma przyszłości. To na wschodnich rubieżach Rzeczypospolitej od jej zarania dziejów wiecznie płonęły granice. Polacy z orężem odpierali najazdy Tatarów, Turków, uśmierzali bunty Kozaków, powstrzymywali zapędy Moskali, a potem stawili czoła nacjonalistom ukraińskim. Tam się lała ustawicznie krew i w ogniu walki hartował się patriotyzm. Ostatnim ciosem w plecy była agresja sowiecka w 1939 r. i wywózka rodaków na Sybir. W tej Golgocie Wschodu, Kresowiacy przeważali liczebnie. Los sponiewieranych Polaków, wysiedlonych z rodzinnych stron coraz częściej znajduje odzwierciedlenie we wspomnieniach i kronikach, rzadziej jednak w powieściach. Nadal niewiele jest dzieł upamiętniających męczeństwo ludzi, którzy tracili swoją „małą Ojczyznę”.
Dodaj do koszyka
KOZICKI Ryszard, Kresowiacy II - Krwawe porachunki
  SERIA: Z KRESÓW
18.90 zł
Wydanie I 2010, s. 174, format A5, opr. karton + folia

ISBN 978-83-7528-039-5

Kresowiacy to dwutomowa powieść, w której wydarzenia i bohaterowie są autentyczni.

Drugi tom pt. Krwawe porachunki jest już książką autobiograficzną, wielowątkową. Głównym bohaterem jest chłopiec (autor), ponadto wiele osób, z którymi przeżywał dramatyczne chwile dzieciństwa. Struchlały widzi zbrodnie nacjonalistów ukraińskich. Widzi płonące wsie, rzeź i obronę rodaków. To jego oczyma malowany jest pejzaż Wołynia i dzieje jego rodziny.
Dodaj do koszyka
KOZICKI Ryszard, Kresowiacy III - W okowach terroru
  SERIA: Z KRESÓW
20.00 zł
Wydanie I, Gdańsk 2012
Format A5, s. 313, oprawa kartonowa foliowana
ISBN 978-83-7528-082-1

W okowach terroru to książka o życiu Kresowiaków wysiedlonych siłą z rodzimych stron na tzw. Ziemie Odzyskane, los których zdeterminował wyrok zwycięskich mocarstw nad hitleryzmem. Związek Radziecki, mimo że głosił hasła wyzwoliciela, faktycznie był okupantem, roztaczając „swoją pieczę” na zdobytych przez siebie ziemiach. Radziecka służba bezpieczeństwa – NKWD, a w Polsce Ludowej – Urząd Bezpieczeństwa, Milicja Obywatelska oraz PZPR, dobrze pamiętały z jakich ludzi rekrutowała się na Kresach Armia Krajowa, zasilająca szeregi 27. Wołyńskiej Dywizji AK. To ona walczyła z dwoma okupantami, a później na trzecim froncie z nacjonalistami ukraińskimi. 27. Wołyńska Dywizja AK – największa formacja zbrojna w kraju – położyła kres mordom dokonywanym przez ukraińskich nacjonalistów na Wołyniu, zmuszając UPA do wycofywania się na Zachód tuż u boku Niemców.
W Polsce Ludowej władze dobrze pamiętały kim są Kresowiacy, dlatego los ich skazany był na dalsze represje i traktowanie w specjalny sposób. Widmo „wrogów ludu i reakcjonistów burżuazyjnych” wisiało wciąż nad nimi. Ci ludzie pamiętali bowiem, co to jest wywózka na Sybir, gułagi czy kołchozy. Pamięć ta była największym zagrożeniem dla umacniającej się władzy ludowej.
O tym okresie, o adaptowaniu się Kresowiaków do życia w reżimowych warunkach mało się mówi. Historycy niewiele wydali dzieł na ten temat. W szkołach na lekcjach historii nie wspomina się o tych wydarzeniach. Politycy milczą; obowiązuje poprawność polityczna.
Książka Kresowiacy tom III daje świadectwo tamtym czasom. Młode pokolenie niewiele wie o tym, co przeszli ich dziadkowie i ojcowie. Trzeba otworzyć im oczy i uszy, niech usłyszą krzyk maltretowanych ludzi w kazamatach UB. To przecież Współczesna Historia Polski.
Dodaj do koszyka
Zdanowicz Zofia, GAWĘDY, LEGENDY I ANEGDOTY WILEŃSKIE
  SERIA: Z KRESÓW
10.00 zł
Seria: Z Kresów
Wydanie II uzupełnione 2013, format A5, opr. twarda / opr. broszurowa foliowana, s. 248 + 9 il. barwnych na wkładce
ISBN 978-83-7528-107-1

Książka jest zbiorem opowieści, anegdot i legend związanych z Wileńszczyzną – rodziną ziemią Autorki.
W sposób niezwykle barwny, często z zachowaniem miejscowej gwary, autorka oddaje atmosferę i obyczajowość ludzi żyjących w dawnych dworach i miasteczkach Wileńszczyzny w pierwszej połowie XX wieku. Ponadto sięga pamięcią do lat dzieciństwa i młodości, jakie spędziła w ukochanym Wilnie do czasu wybuchu II wojny światowej.
Wydaniu II książki uzupełnia relacjami z podróży do Wilna i do Lwowa, jakie odbyła na przełomie XX i XXI wieku.
Dodaj do koszyka
Stron: | 1 | 2 |