Z GDAŃSKIEJ KOLEKCJI 1000-LECIA
Stron: | 1 | 2 |
JANUSZAJTIS Andrzej, GDAŃSKI KRÓL ŻURAWI
  Z GDAŃSKIEJ KOLEKCJI 1000-LECIA
27.30 zł
Wydanie I 2010, format A4 zmodyf., s. 118, fot. cz.-b., opr. karton + folia

ISBN 978-83-7528-059-3

W trzecim już zbiorze felietonów Andrzej Januszajtis - znawca i niestrudzony popularyzator Starego Gdańska - zapoznaje czytelnika z kolejnymi zabytkami, mało znanymi zwyczajami jego dawnych mieszkańców, przybliża sylwetki sławnych gdańszczan. Szczególnie wiele miejsca poświęca niezapomnianemu pięknu Spichlerzy - dzielnicy Gdańska, której zaczętą odbudowę trzeba i należy kontynuować zachowując jednak historyczny charakter jej krajobrazu.
Przypomina, iż odbudowywane historyczne centrum Gdańska powinno być wolne od wieżowców (zbudowano już o dwa za dużo), że Stare Miasto to ''Starówka'' - jedna z największych w Europie.
Zachwycając się nad pięknem Starego Miasta i wyrażając podziw dla ludzi, którzy je tworzyli w każdej epoce - wzbogaca swą książkę licznymi, często dotychczas nie publikowanymi zdjęciami.
Dodaj do koszyka
Litwin Jerzy, MORSKIE ZABYTKI GDAŃSKA I OKOLIC
  Z GDAŃSKIEJ KOLEKCJI 1000-LECIA
30.00 zł
Wydanie II 2011, poprawione i uzupełnione, format A5, s. 262, 87 il. cz.-b. + 47 il. barwnych na wkładkach, opr. broszurowa foliowana

ISBN 978-83-7528-067-8

Popularnonaukowa książka zawierająca nowatorskie ujęcie historii, kultury i gospodarczej regionu nadbałtyckiego Polski.
Składa się z czterech części: I – morskie dzieje Gdańska na przestrzeni wieków. Omawia najważniejsze wydarzenia z historii morskiej miasta. Ukazuje dzieje powstawania miasta, początki żeglugi, budowa i rozbudowa portu, zakładanie i rozwój stoczni, działalność morska.
Część II – zawiera opis morskich zabytków – budowli i mieszczących się w nich obiektów, a także zabytków ruchomych zgromadzonych w muzeach oraz innych instytucjach.
Część III – dotyczy historii morskiej Sopotu i Gdyni oraz kilkunastu miast i miejscowości okolic Gdańska. Omawia zabytki morskie, które warto w tych miejscowościach zobaczyć.
Część IV – zawiera wybór najważniejszych informacji turystycznych dotyczących dojazdów, komunikacji, parkingów, muzeów, galerii, rejsów statków wycieczkowych, bibliotek, restauracji, oraz tych wszystkich miejsc, które ułatwiają swobodne poruszanie się turysty po Gdańsku i wybranych miejscowościach nadmorskich.
Dodaj do koszyka
Samp Jerzy GDAŃSKIE DWORY I PAŁACE
  Z GDAŃSKIEJ KOLEKCJI 1000-LECIA
25.00 zł
Wydanie II rozszerzone i uaktualnione 2009, format A4 zmodyf., s. 170, 166 il., w tym 120 kolorowych, opr. twarda

ISBN 83-87291-38-2
ISBN 978-83-7528-048-7

Autor – profesor Uniwersytetu Gdańskiego kierujący Zakładem Pomorzoznawstwa – poświęcił książkę budowlom, bez których nie sposób wyobrazić sobie pejzażu Gdańska i okolic. Interesują go zarówno dwory wznoszone w średniowieczu przez działające wówczas bractwa i korporacje cechowe, jak i rezydencje podmiejskie należące do gdańskich patrycjuszy, kupców, a także uczonych. Każdemu z ponad pięćdziesięciu opisanych w monografii obiektów przygląda się autor bardzo uważnie.
W oparciu o zachowane dokumenty archiwalne, opracowania naukowe, relacje a nawet teksty literackie autor tworzy jedyną w swoim rodzaju opowieść o czasach i okolicznościach powstania tych budowli, o ich zmieniających się w ciagu stuleci właścicielach, o walorach artystycznych owych dworsko-ogrodowych założeń, najcenniejszych elementach artystycznego wyposażenia. Nie brak wiadomości częstokroć nigdy dotąd nie publikowanych. Tekst zawiera anegdoty i ciekawostki.
Monografia jest bardzo bogato ilustrowana.
Dodaj do koszyka
Januszajtis Andrzej OPOWIEŚCI STAREGO GDAŃSKA
  Z GDAŃSKIEJ KOLEKCJI 1000-LECIA
26.25 zł
Wydanie I 2009, format A4 zmodyf., s. 134, fot. cz.-b., opr. karton + folia

ISBN 978-83-7528-035-7

Autor ze znawstwem, ale i charakterystyczną lekkością pióra oprowadza czytelnika po Starym Gdańsku. Oglądamy oczami Januszajtisa spichlerze, ratusze, domy, odwiedzamy zasłużonych patrycjuszy i ludzi nauki, którzy tworzyli historię miasta, ale też jesteśmy świadkami ślubów, radości i trosk zwykłych mieszczan.
Młyny, doliny, wzgórza – to najbardziej zaciszna strona Gdańska, mniej znana, jakże jednak charakterystyczna dla geografii miasta; z nią także możemy się tutaj zapoznać.
Książka bogato ilustrowana.
Dodaj do koszyka
Samp Jerzy MITOPEJE POBRZEŻA BAŁTYKU
  Z GDAŃSKIEJ KOLEKCJI 1000-LECIA
15.00 zł
Wydanie I 2009, format A5, s.237, il. cz.-b., opr. karton + folia

ISBN 978-83-7528-042-5

Autor z właściwą sobie swadą i pasją do problematyki pomorskiej podejmuje udaną próbę odpowiedzi na pytanie, czy istniała niegdyś mitologia morzan bałtyckich. Z kart książki dowiadujemy się o panowaniu bogini Jastry, smutnej historii zatopionego miasta, spotykamy szalinca – morskiego diabła, którego ciało zamiast włosów pokrywają wodorosty. Nie zabrakło także Matki Boskiej Swarzewskiej i św. Barbary – tak oto pogańskie zaszłości przeplatały się w duszach Kaszubów z wiarą chrześcijańską.
Dodaj do koszyka
Górnikiewicz-Kurowska Stanisława WESTERPLATTE. WOJNA I PAMIĘĆ. WAR AND MEMORY. KRIEG UND GEDACHTNIS
  Z GDAŃSKIEJ KOLEKCJI 1000-LECIA
25.00 zł
Wydanie III uzupełnione 2009, format A4 zmodyf.,
s. 124, 129 il. cz.-b., opr. twarda

ISBN 978-83-7528-046-3

Album w skondensowanej formie przedstawiający dzieje Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte – jej tworzenie w okresie Wolnego Miasta Gdańska, siedem dni obrony oraz powojenne najważniejsze wydarzenia związane z upamiętnianiem tego miejsca – symbolu walki polskich żołnierzy w pierwszych dniach drugiej wojny światowej.
Książka przygotowana w trzech wersjach językowych – polskiej, angielskiej i niemieckiej.
Dodaj do koszyka
Samp Jerzy MIASTO CZTERDZIESTU BRAM
  Z GDAŃSKIEJ KOLEKCJI 1000-LECIA
18.90 zł
Wydanie II popr. i uzupeł. 2003, format A5, s. 224, il. cz.-b., opr. karton + folia

ISBN 83-89091-26-7

Mozaikowy wizerunek Gdańska sporządzony w oparciu o źródła naukowe, materiały kronikarskie, mało znane diariusze, a także relacje z podróży. Autor odwołuje się również do pamięci dawnych gdańszczan, w której wciąż jeszcze żyje miasto dzieciństwa i młodości jego ojca. Zastosowana formuła glosariusza umożliwia swobodne przemieszczanie się zarówno w czasie, jak i przestrzeni. Metodę tę autor z powodzeniem stosuje od lat w cyklach swoich radiowych i zamieszczanych na łamach prasy felietonów.
Dodaj do koszyka
Zwarra Brunon W GDAŃSKIEJ TWIERDZY
  Z GDAŃSKIEJ KOLEKCJI 1000-LECIA
10.00 zł
Wydanie II 2003, format A5, s. 196, + wkładka cz.-b., opr. karton

ISBN 83-89091-27-5

Opowieść historyczna osnuta na tle wydarzeń powstania listopadowego 1830-1831 roku, związana z faktem przetrzymywania po jego upadku grupy polskich oficerów w twierdzy Wisłoujście (Wei-
selmünde). Autor, opierając się na pamiętnikach i dokumentach, tworzy akcje i sytuacje fikcyjne, które jednak wiernie oddają prawdę historyczną tego okresu. Stan ducha uczestników powstania, postawionych wobec wielkiej niewiadomej dalszych losów, ukazany jest na tle XIX-wiecznego Gdańska i szerszego tła wydarzeń.
Dodaj do koszyka
Andrzej Januszajtis, KRZYŻE FARNEJ WIEŻY
  Z GDAŃSKIEJ KOLEKCJI 1000-LECIA
25.00 zł
Wydanie I 2007, format A4, s. 103, il. cz-b., opr. broszurowa, foliowana

ISBN 978-83-7528-009-8

Z Autorem, znawcą i niestrudzonym popularyzatorem Starego Gdańska, czytelnik wędruje po wiekach, epokach, wnętrzach kamienic, kościołów i zaułkach miasta. Poznaje uczonych, patrycjuszy, rajców, ich pasje, zalety i przywary. Zagadki, legendy, zadziwiające epizody wzbogacone są obfitą faktografią. Januszajtis zajmuje się ponadto pomnikami, epitafiami, dzielnicami Gdańska, a także obyczajami dawnych mieszczan.
Dodaj do koszyka
Stron: | 1 | 2 |