W PRZYGOTOWANIU
Stron: | 1 |
 
SOPUCH Kazimierz. Dziennik pokładowy. Lata osiemdziesiąte
  W PRZYGOTOWANIU
0.00 zł
Wydanie I 2017, format A5, s. 318, opr. karton + folia, nakład 300 egz.

ISBN 978-83-7528-150-7

Dziennik pokładowy. Lata osiemdziesiąte, to trzecia część dziennika Kazimierza Sopucha, w której opisuje lata burzliwe, pełne buntu klasy robotniczej i inteligencji, skupionej głównie naj­pierw w Komitecie Obrony Robotników, a następnie w powstałej w 1980 r. „Solidarności”. Ruch ten porwał ogromne rzesze ludzi, wyzwolił entuzjazm w narodzie. Władza komunistyczna nie mogła tego wydarzenia zlekceważyć, choć próbowała wszelkimi znanymi sobie środkami je pomniejszyć, oczernić przywódców, by w końcu, nie mogąc opanować i pokonać tego ruchu, który objął cały kraj i obudził nadzieję w krajach tzw. demokracji ludowej, wysłała przeciwko niemu wszystkie siły, jakimi wtedy dysponowała, a gdy i to nie pomogło, ówczesny „wódz narodu”, generał Jaruzelski, bojąc się swoich mocodawców z Moskwy, ogłosił „stan wojenny”. Polała się krew Polaków, zapełniły się więzienia i tzw. „internaty”, gdzie umieszczano przywódców Ruchu, a Lecha Wałęsę odosobniono w Arłamowie, by go próbować złamać. Wszyscy oni zdali egzamin, pokazali siłę ducha w walce przeciwko zdraj­com narodu, by w końcu doprowadzić do ugody, podjętej przy Okrągłym Stole. Wydarzenie niebywałe w dziejach Polski, bo oto walczące przeciwko sobie strony usiadły przy wspólnym stole i patrząc sobie w oczy zawarły ugodę.
Dodaj do koszyka
 
CHINY W OCZACH POLAKÓW DO XX WIEKU. PAŃSTWO - SPOŁECZEŃSTWO - KULTURA. Praca zbiorowa pod red. Józefa Włodarskiego
  W PRZYGOTOWANIU
0.00 zł
Wydanie II (uzupełnione) 2014, format A5, s. ok. 270, il. 50 cz.-b., opr. karton+folia

ISBN 978-83-7528-123-1

Książka przedstawiająca oddziaływanie cywilizacji chińskiej na ziemie polskie w II tysiącleciu naszej ery, od momentu powstania Państwa Polskiego w X wieku aż do utraty niepodległości w XVIII stuleciu. W omawianym okresie można prześledzić przyswajanie przez mieszkańców Polski zdobyczy cywilizacji chińskiej. W opracowaniu wykorzystano pamiętniki, opisy podróży, sprawozdania z misji, relacje. Inną grupę źródeł stanowią akty normatywne, w tym taryfy celne, listy monarchów, przywileje, inwentarze dworu królewskiego, magnatów, kupców itp.
Dodaj do koszyka
 
MAĆKOWIAK Emilia. Prawda i pojednanie. Gdańska Rodzina Katyńska (1991-2011)
  W PRZYGOTOWANIU
0.00 zł
Wydanie I 2017, format B5, ok. 220 stron tekstu + 140 il. barwnych na wkładkach, opr. twarda całopapierowa, nakład 500 egz.

ISBN 978-83-7528-149-1

Książka poświęcona 20-letniej działalności Stowarzyszenia Gdańska Rodzina Katyńska, która koncentrowała się głównie na dokumentowaniu i upowszechnianiu wiedzy o Katyniu, podejmowała wysiłki o ujawnienie prawdy o zbrodni katyńskiej, upamiętnianie pomordowanych jeńców wojennych obozów w Kozielsku, Ostaszkowie, Starobielsku i innych miejsc mordów.
Gdańska Rodzina Katyńska organizowała coroczne uroczystości rocznicowe, w których brali udział przedstawiciele najwyższych władz państwowych i wojewódzkich, duchowieństwa, wojska, policji, kombatantów, młodzież szkolna i społeczeństwo.
Stowarzyszenie upowszechniało książki, czasopisma i inne publikacje dotyczące spraw katyńskich, organizowało pielgrzymki do miejsc kaźni i pochówku swoich bliskich i zebrania członków, spotkania opłatkowe, uczestniczyło w działalności Federacji RK, prowadziło kronikę wydarzeń, opracowywało biogramy pomordowanych krewnych. Prezes Stowarzyszenia uczestniczyła w rozmowach prowadzonych z władzami Rosji w sprawie ekshumacji zwłok i budowy cmentarzy wojskowych w Katyniu, Charkowie i Miednoje, ponadto w sprawie pozyskiwania teczek personalnych jeńców, jak również dokumentów decyzyjnych, w których skazano ich na śmierć.
Książkę wzbogacają liczne zdjęcia pokazujące najważniejsze wydarzenia z życia GRK.
Dodaj do koszyka
Stron: | 1 |