W PRZYGOTOWANIU
Stron: | 1 |
 
CHINY W OCZACH POLAKÓW DO XX WIEKU. PAŃSTWO - SPOŁECZEŃSTWO - KULTURA. Praca zbiorowa pod red. Józefa Włodarskiego
  W PRZYGOTOWANIU
0.00 zł
Wydanie II (uzupełnione) 2014, format A5, s. ok. 270, il. 50 cz.-b., opr. karton+folia

ISBN 978-83-7528-123-1

Książka przedstawiająca oddziaływanie cywilizacji chińskiej na ziemie polskie w II tysiącleciu naszej ery, od momentu powstania Państwa Polskiego w X wieku aż do utraty niepodległości w XVIII stuleciu. W omawianym okresie można prześledzić przyswajanie przez mieszkańców Polski zdobyczy cywilizacji chińskiej. W opracowaniu wykorzystano pamiętniki, opisy podróży, sprawozdania z misji, relacje. Inną grupę źródeł stanowią akty normatywne, w tym taryfy celne, listy monarchów, przywileje, inwentarze dworu królewskiego, magnatów, kupców itp.
Dodaj do koszyka
 
DRĄŻKIEWICZ Jerzy Wojciech, Portowe Budowle hydrotechniczne. Konstrukcje dalb
  W PRZYGOTOWANIU
0.00 zł
Wydanie I, format A4, ok. 290 str., w tym 98 fot. barwnych + 162 rysunki (w tym 22 rysunki na wklejkach), oprawa twarda całopapierowa + folia

ISBN 978-83-7528-141-5

Książka w całości dotyczy dalb, które ukazano w różnych warunkach spełniających bardzo różne funkcje przy współpracy także z innymi budowlami. Zaprezentowano podział dalb oraz ich konstrukcję, mniej lub bardziej skomplikowane, z pali drewnianych, z kształtowników stalowych oraz ze stalowych rur.
Oprócz części informacyjnej i obliczeń przedstawiono bardzo dużo fotografii (ok. 100) oraz rysunków dalb (ponad 150 szt.). Niezaprzeczalnym walorem książki jest fakt, że przedstawione przykłady w rzeczywistości zrealizowano, co stanowi potwierdzenie ich funkcjonalności i przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych.
Książka przeznaczona jest dla wszystkich, którzy zainteresowani są budowlami morskimi.
Dodaj do koszyka
 
JANUSZAJTIS Andrzej, Ulice Starego Gdańska. Od Aksamitnej do Żytniej
  W PRZYGOTOWANIU
0.00 zł
Wydanie I 2017, format A4 zmodyf., s. 290, w tym ok. 160 fot. cz.-b. + 18 s. fot. barwnych na wkładkach + 2 plany, oprawa karton + folia

ISBN 978-83-7528-142-2

Mimo strat w wyniku wojny i nieprzemyślanych przemianowań nazwy ulic gdańskiego Śródmieścia nadal stanowią niezwykle bogaty zespół o wielkiej wartości historycznej, emocjonalnej i kulturalnej. W historycznym Śródmieściu Gdańska (bez Młodego Miasta) 59 procent nazw ulic pochodzi sprzed rozbiorów Polski, a 28 procent jeszcze ze średniowiecza. To prawdziwy skarb nazewniczy! Zmieniały się władze, zmieniał język, a nazwy i ich sens przetrwały. Jako ważna część dziedzictwa historycznego i element tożsamości miasta powinny być chronione przed niepotrzebnymi zmianami. Aby to czynić skutecznie, trzeba poznać ich genezę, znaczenie, rozwój i przemiany postaci. To wszystko można znaleźć w tej książce, wraz z wiadomościami o zabudowie danej ulicy, ludziach którzy tutaj mieszkali, wydarzeniach historycznych, lokalnych ciekawostkach i sprawach godnych uwagi.
Zgromadzona w tej książce wiedza, podana w przystępnej formie, powinna zainteresować przede wszystkim mieszkańców Gdańska. Każdy może się dowiedzieć, od kiedy jego ulica nosi swoją nazwę, jak powstała, jak się nazywała dawniej, poznać jej historię i zachowane pamiątki, a także jak zmieniała się numeracja domów.
Książka będzie z pewnością przydatna dla pracowników miejskich urzędów, bibliotek i szkół. Może się też przydać pracownikom naukowym, filologom i historykom i dać im impuls do dalszych badań. Do książki dołączono dwa plany Śródmieścia – dawny i współczesny.
Dodaj do koszyka
 
SZYMAŃSKI Zbigniew, Od Kaługi do Gdańska. Wspomnienia
  W PRZYGOTOWANIU
0.00 zł
Wydanie I 2017, format A5 zmodyf., ok. 90 s., oprawa karton + folia

ISBN 978-83-7528-7

Od Kaługi do Gdańska to książka wspomnieniowa, w której autor na podstawie zachowanych dawnych notatek opisał swoje losy pod koniec wojny. Początkowo jako jeniec-partyzant w Armii Czerwonej, do której został wcielony po upadku akcji „Burza” w 1944 r. Następnie jako żołnierz Armii Berlinga, a później swoje dzieje w pierwszym roku po wojnie początkowo w Warszawie i na Wybrzeżu Gdańskim, gdzie osiedlił się wraz z rodziną na stałe.
Dodaj do koszyka
Stron: | 1 |