Stron: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ... | 19 |
CIEMNY KAZIMIERZ, Rejs do Indonezji
  MARYNISTYKA
19.00 zł
Wydanie I, format A5 zmodyf., ok. 160 s., w tym 16 il. cz.-b. + 4 il. kol., oprawa karton+folia

ISBN 978-83-7528-136-1

Wspomnienia marynarza z rejsu do Dżakarty – stolicy Indonezji – na drobnicowcu „Duwet” zbudowanym w stoczni gdańskiej dla armatora infonezyjskiego, które autor napisał na podstawie notatek jakie sporządził podczas trwania tego rejsu, tj. w 1960 r.
Bez tamtych zapisów sprzed kilkudziesięciu lat nie byłoby możliwe wydanie tej książki pokazującej autentyzm ciężkiej pracy na statku, wysiłku, ale też zachwytu nad egzotyką, z którą autor stykał się podczas podróży.
Autor w 1950 r. skończył Szkołę Jungów Państwowego Centrum Wychowania Morskiego w Gdyni i na morzu przepracował 27 lat, głównie jako starszy marynarz. Związany zawodowo z pracą na morzu, zaczął też amatorsko uprawiać z powodzeniem malarstwo, którego reporodukcji kilku dzieł zamieszczono w tej książce.
Dodaj do koszyka
CIESIELSKI Zenon, Dzieje kultury skandynawskiej. Tom I. Od pradziejów do Oświecenia.
  HISTORIA
35.00 zł
Wydanie I 2016, format B5
tom I: Od pradziejów do Oświecenia.
s. 550, w tym 206 il. cz.-b. + indeksy (osób i geograficzny);
tom II: Od Romantyzmu do końca XX wieku.
s. 544, w tym 210 il. cz.-b. + indeksy (osób i geograficzny);
oprawa karton + folia

ISBN 978-83-7528-132-3 (t. I)
978-83-7528-133-0 (t. I-II)

Dwutomowa obszerna monografia dotycząca historii kultury skandynawskiej od czasów prehistorycznych po współczesność.
Pojęcie kultury potraktowano w tym opracowaniu według koncepcji antropologicznej i obejmuje ono takie dziedziny, jak kultura artystyczna, umysłowa, społeczno-polityczna, mitologiczno-religijna i techniczno-cywilizacyjna. Pojęcie Skandynawii (makroregion Północnej Europy) obejmuje takie współczesne państwa, jak Szwecja, Norwegia, Dania, Islandia i Finlandia, a także peryferia tego makroregionu, złożone m.in. z Grenlandii, Wysp Owczych i Laponii. Krainy te są przedstawione w ich rozwoju historycznym i są zgodne ze współczesnym zakresem działań Rady Nordyckiej.
Tom I zawiera treści od czasów prehistorycznych przez działalność wikingów, wpływ chrześcijaństwa rzymskiego i protestanckiego na rozwój kultury Północy, znaczenie okresu XVI-wiecznej mocarstwowości aż po wpływ idei oświeceniowych w Skandynawii.
W tomie II ukazano bogaty okres romantyzmu skandynawskiego, kształtowanie się nowożytnej kultury na Północy w wieku XIX aż po wielostronny rozwój kultury XX wieku.

Autor, Zenon Ciesielski (ur. 1931), emerytowany profesor zwyczajny Uniwersytetu Gdańskiego oraz Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, – historyk literatury i kultury skandynawskiej, teatrolog, założyciel Katedry Skandynawistyki na UG i jej wieloletni kierownik – jest autorem m.in. książek poświęconych związkom polsko-skandynawskim i literaturze skandynawskiej „Historii literatury szwedzkiej” [1990] i „Słownika pisarzy skandynawskich” [red. i współaut., 1991]); kawaler Krzyża Rycerskiego Orderu Gwiazdy Polarnej nadanego przez Króla Szwecji Karola XVI Gustawa (1985) oraz Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski przyznanego przez Prezydenta Lecha Wałęsę (1995) i doktor honoris causa szwedzkiego Uniwersytetu w Umeå (1988)


Tom II dostępny na stronie:

CIESIELSKI Zenon, Dzieje kultury skandynawskiej. Tom II. Od Romantyzmu do końca XX wieku.
Dodaj do koszyka
CIESIELSKI Zenon, Dzieje kultury skandynawskiej. Tom II. Od Romantyzmu do końca XX wieku
  HISTORIA
35.00 zł
Wydanie I 2016, format B5
Tom II: Od Romantyzmu do końca XX wieku
s. 592 w tym 210 il. cz.-b. + indeksy (osób i geograficzny, bibliografia, summary)
oprawa karton + folia

ISBN 978-83-7528-138-5 (t. II)
978-83-7528-133-0 (t. I-II)

Drugi tom obszernej monografii dotyczącej historii kultury skandynawskiej od czasów prehistorycznych po współczesność.

Pierwszy tom dostępny na stronie:


CIESIELSKI Zenon, Dzieje kultury skandynawskiej. Tom I. Od pradziejów do Oświecenia.
Dodaj do koszyka
CZAJKO Wojciech M., Pamiętnik znaleziony w Afryce
  REPORTAŻE
37.00 zł
Wydanie I 2015, format B5, ok. 250 s., ok. 100 il. cz.-b. + 45 il. barwnych, ISBN 978-83-7528-131-6

To ostatnia książka z trylogii opisującej fascynujący świat Afryki Południowej, w której autor mieszkał przez wiele lat razem z rodziną.

Książka jest zupełnie inna od pozostałych dwóch (Afrykańskie lapidarium i Afryka przez dziurkę od klucza), wychodząca poza schematy gatunku prozy reportażowej czy podróżniczej. Napisana jest w formie pamiętnika młodego człowieka, który przez całe swoje życie mieszkał z rodzicami w metropolii Johannesburga, a po ukończeniu szkoły średniej i kursu przewodników-rangerów, zostaje ''zesłany'' do najodleglejszej części Parku Narodowego Krugera do odbycia stażu i zdania końcowych egzaminów pozwalających na bycie ''rangerem''.
Jego nowe życie w obozie Pafuri nad Limpopo okazuje się pełne niespodzianek, wyzwań i w efekcie przynosi mu również zmiany w życiu osobistym.
Pamiętnik jest napisany z dużą dozą humoru. Opisuje busz i zwierzęta tam żyjące jak również turystów z całego świata, którzy odwiedzają to miejsce.
Książka o nieoczekiwanym zakończeniu obfituje w zabawne historie, zawiera wiele ciekawostek z życia codziennego w RPA, jej historii. Jest też przeglądem tego, jak wygląda ten kraj 20 lat po pierwszych wolnych wyborach w 1994 roku.
Dodaj do koszyka
DRĄŻKIEWICZ Jerzy Wojciech, Portowe Budowle hydrotechniczne. Konstrukcje dalb
  LITERATURA FACHOWA MORSKA
90.00 zł
Wydanie I, format A4, 272 str., w tym 106 fot. barwnych + 192 rysunki (w tym 23 rysunki na wklejkach), oprawa twarda całopapierowa + folia

ISBN 978-83-7528-141-5

Książka w całości dotyczy dalb, które ukazano w różnych warunkach spełniających bardzo różne funkcje przy współpracy także z innymi budowlami. Zaprezentowano podział dalb oraz ich konstrukcję, mniej lub bardziej skomplikowane, z pali drewnianych, z kształtowników stalowych oraz ze stalowych rur.
Oprócz części informacyjnej i obliczeń przedstawiono bardzo dużo fotografii (ok. 100) oraz rysunków dalb (ponad 150 szt.). Niezaprzeczalnym walorem książki jest fakt, że przedstawione przykłady w rzeczywistości zrealizowano, co stanowi potwierdzenie ich funkcjonalności i przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych.
Książka przeznaczona jest dla wszystkich, którzy zainteresowani są budowlami morskimi.
Dodaj do koszyka
JANUSZAJTIS Andrzej, Od Aksamitnej do Żytniej. Ulice Starego Gdańska
  Z GDAŃSKIEJ KOLEKCJI 1000-LECIA
36.00 zł
Wydanie I 2017, format A4 zmodyf., s. 180, w tym ok. 160 fot. cz.-b. + 32 s. fot. barwnych na wkładkach + 2 plany, oprawa karton + folia

ISBN 978-83-7528-142-2

Mimo strat w wyniku wojny i nieprzemyślanych przemianowań nazwy ulic gdańskiego Śródmieścia nadal stanowią niezwykle bogaty zespół o wielkiej wartości historycznej, emocjonalnej i kulturalnej. W historycznym Śródmieściu Gdańska (bez Młodego Miasta) 59 procent nazw ulic pochodzi sprzed rozbiorów Polski, a 28 procent jeszcze ze średniowiecza. To prawdziwy skarb nazewniczy! Zmieniały się władze, zmieniał język, a nazwy i ich sens przetrwały. Jako ważna część dziedzictwa historycznego i element tożsamości miasta powinny być chronione przed niepotrzebnymi zmianami. Aby to czynić skutecznie, trzeba poznać ich genezę, znaczenie, rozwój i przemiany postaci. To wszystko można znaleźć w tej książce, wraz z wiadomościami o zabudowie danej ulicy, ludziach którzy tutaj mieszkali, wydarzeniach historycznych, lokalnych ciekawostkach i sprawach godnych uwagi.
Zgromadzona w tej książce wiedza, podana w przystępnej formie, powinna zainteresować przede wszystkim mieszkańców Gdańska. Każdy może się dowiedzieć, od kiedy jego ulica nosi swoją nazwę, jak powstała, jak się nazywała dawniej, poznać jej historię i zachowane pamiątki, a także jak zmieniała się numeracja domów.
Książka będzie z pewnością przydatna dla pracowników miejskich urzędów, bibliotek i szkół. Może się też przydać pracownikom naukowym, filologom i historykom i dać im impuls do dalszych badań. Do książki dołączono dwa plany Śródmieścia – dawny i współczesny.
Dodaj do koszyka
JANUSZAJTIS Andrzej, Sto jeden razy Gdańsk
  Z GDAŃSKIEJ KOLEKCJI 1000-LECIA
26.00 zł
Wydanie I 2017, format A4 zmodyf., s.118, w tym 101 fot. cz.-b., oprawa karton + folia

ISBN 978-83-7528-146-0

Kolejny zbiór felietonów Autora (już piąty przygotowany dla naszgo Wydawnictwa), wzbogacony licznymi zdjęciami oraz reprodukcjami z bogatych zbiorów głównie Biblioteki Gdańskiej PAN i Gdańskiego Archiwum.
Dodaj do koszyka
JANUSZAJTIS Andrzej, Zegar astronomiczny w Kościele Mariackim w Gdańsku
  Z GDAŃSKIEJ KOLEKCJI 1000-LECIA
25.00 zł
Wydanie II uzupełnione

Format A4 (zmodyf.), s. 82, il. 25 barw. + 32 cz.-b., opr. broszurowa

ISBN 978-83-7528-117-0

Zegar astronomiczny w Kościele Mariackim w Gdańsku jest jednym z najcenniejszych obiektów tego rodzaju w Europie. Ukończony w roku 1470 na trzy lata przed narodzeniem Kopernika, funkcjonował do roku 1553, po czym popadł w zaniedbanie Odbudowa, a ściślej restauracja prowadzona od 1993 roku pod kierunkiem Autora, przywróciła zegar do życia.

W niniejszej książce czytelnik znajdzie jego pasjonującą historię, legendy, szczegółowy opis i wyjaśnienie działania.
Dodaj do koszyka
JANUSZAJTIS Andrzej, Złota Kamieniczka i jej mieszkańcy
  Z GDAŃSKIEJ KOLEKCJI 1000-LECIA
27.00 zł

Wydanie I 2012, format A4 zmodyf., s. 80, w tym 60 il. cz.-b. + ok. 20 barwnych, opr. karton + folia

ISBN 978-83-7528-088-3

Jest to pierwsza monografia książkowa jednej z najpiękniejszych kamieniczek dawnego Gdańska, zwanej najpierw Domem Speimana, potem Steffensów, na koniec Złotą Kamieniczką. Omówiono w niej historię parceli, zmiany własności i przemiany zabudowy. Szczegółowo przestawiono proces powstawania kamieniczki, sylwetki jej twórców, detale architektury, znaczenie i symbolikę rzeźbiarskiej dekoracji fasady. Wraz z autorem zaglądamy do wnętrza, zapoznajemy się z rozkładem pomieszczeń w różnych czasach i ich pierwotnym umeblowaniem. Poznajemy także 27 właścicieli od połowy XIV wieku do czasów najnowszych, wraz z ich losami i historią ich rodzin. Treść uzupełniają liczne ilustracje.
Dodaj do koszyka
KOPROWSKA-GŁOWACKA Anna, Legendy i opowieści z czasów wojen polsko-szwedzkich
  OPOWIADANIA
17.00 zł
Wydanie I 2012, format A5 zmodyf., s. ok. 96, il. cz.-b., opr. karton + folia

ISBN 978-83-7528-089-0

To książka, która łączy legendy i historię. Każda z przedstawionych w niej opowieści przenosi nas do XVII wieku, w czasy wojen ze Szwecją. Podczas tej wspólnej, niezwykłej podróży spotkamy rycerskich władców, bohaterskich wodzów, walecznych żołnierzy, dzielne niewiasty i przemyślnych mieszczan. Odwiedzimy wspaniałe zamki, miasta, wsie i żołnierskie obozy. Popatrzymy na historyczne fakty oczyma tych, którzy w nich uczestniczyli i na swój sposób próbowali wytłumaczyć to, czego nie pojmowali.
Legendy są bowiem echem historii i to zazwyczaj w nich odciskają na zawsze swój ślad rycerskie gesty, miłosne historie, pamiętne bitwy czy cudowne ocalenia.
Zbiór ten zawiera wybrane legendy, tym samym zachęcając do bliższego poznania historii wojen polsko-szwedzkich.
Dodaj do koszyka
Stron: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ... | 19 |